K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Podsumowanie świadczeń

0

Dzisiaj na konferencji prasowej dyrektor MOPR-u podsumował świadczenia i środki, jakie w Słupsku otrzymali uchodźcy z Ukrainy. Z danych wynika, że były to między innymi jednorazowe świadczenia na kwotę ponad 500 tysięcy złotych.

Słupski MOPR od lutego obejmuje wsparciem uchodźców przybyłych do Polski z Ukrainy. Jak informuje jego dyrektor, powoli odchodzi się od pomocy w formie środków pierwszej potrzeby i przechodzi do badania indywidualnych potrzeb, zasobów i możliwości tych osób. Cały czas wypłacane są uchodźcom świadczenia oraz organizowane inne formy pomocy systemowej.

– Wypłacamy świadczenia, przyjmujemy wnioski, świadczymy pomoc finansową, pomoc rzeczową, pomoc psychologiczną – mówi Marcin Treder, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. – Może kilka słów, które zobrazują nasze dotychczasowe działania. Przyjęliśmy już prawie 3 tysiące wniosków na jednorazowe świadczenie 300 złotych. To pokazuje, że mamy już 3 tysiące obywateli Ukrainy w Słupsku, którzy takowe wnioski złożyli. Przy czym 650 osób z tych 3 tysięcy, już świadczenia otrzymało, a kolejne 1,3 tysiąca osób oczekuje na świadczenie i jak tylko otrzymamy pieniądze z budżetu państwa, to trafią one na konta uchodźców. Przyjmujemy wnioski na świadczenia rodzinne, na stypendia szkolne. Tam ważne jest kryterium dochodowe. Ci, którzy spełniają to kryterium – podkreślam, takie samo dla mieszkańców Słupska, dla Polaków, jak i dla obywateli Ukrainy – otrzymają takie wsparcie. Przyjmujemy wnioski i badamy sytuację materialną pod kątem udzielenia pomocy żywnościowej z programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa”. Jest to program realizowany ze środków unijnych od wielu lat i w połowie maja planujemy wydawanie żywności. To będzie mniej więcej 6 kilogramów produktów żywnościowych na osobę.

Z posiłków w szkołach korzysta około 300 dzieci z Ukrainy. Do tej pory obiady dawane były każdemu chętnemu. Od maja ma się to zmienić i decydować będzie sytuacja finansowa rodziców dziecka. Jak informuje dyrektor MOPR-u, do tej pory jednorazowych świadczeń wypłacono na kwotę ponad 500 tysięcy złotych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.