K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Większe możliwości

0

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Słupsku przyjęta została uchwała dotycząca woli zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka. Ta decyzja umożliwia bezpośrednie pozyskiwanie środków inwestycyjnych na tej samej zasadzie, jaka dotyczyła Trójmiasta.

Podczas ostatniej sesji miejskich radnych kierownictwo ratusza wystąpiło z projektem uchwały, która pozwoliłaby zawrzeć porozumienie z samorządami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka. Taki krok prowadziłby do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a tym samym bezpośredniego ubiegania się o środki finansowe z funduszy europejskich będących w dyspozycji marszałka województwa. Dotychczas to narzędzie w województwie dostępne było jedynie metropolitalnemu MOF-owi trójmiejskiemu. Oznacza to możliwość sięgnięcia po pokaźne pieniądze.

Dla Słupska, bo to jest najważniejsze, dla naszego obszaru funkcjonalnego zostanie przeznaczonych 44,4 milionów euro – informuje Justyna Pluta, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami UM w Słupsku. – To środki na przedsięwzięcia inwestycyjne w pięciu obszarach. Dokładnie na mobilność miejską około 46 procent, na efektywność energetyczną ma trafić 32 procent środków, na adaptacje do zmian klimatu 11 procent, na infrastrukturę zdrowotną 8 procent i na bioróżnorodność i ochronę przyrody 3 procent z tych ponad 44 milionów. Oprócz tego 885 tysięcy euro musimy przeznaczyć na integrację społeczno-gospodarczą migrantów. W skrócie to jest około 214, 215 milionów złotych, w zależności od przelicznika, do podziału na osiem samorządów, które wchodzą w skład miejskiego obszaru funkcjonalnego.

Ratusz zamierza dzielić te pieniądze według liczby mieszkańców w poszczególnych samorządach. Porozumienie pozwoli ustalić z samorządami konkretne przedsięwzięcia. Korzyści są ewidentne, ale wiceprzewodniczący rady Tadeusz Bobrowski zastanawiał się, dlaczego tak późno zmieniono niesprawiedliwy, według niego, podział europejskich funduszy.

Pani dyrektor, proszę mi wyjaśnić, czy ten sposób dystrybucji środków unijnych jaki w tej chwili został zaproponowany to była decyzja marszałka, rządu czy Unii Europejskiej – pytał Tadeusz Bobrowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku. – Przypomnę, że w poprzednich perspektywach ten przelicznik na jednego mieszkańca był taki, że Trójmiasto dostawało 8 złotych, a Słupsk złotówkę. Ta dysproporcja finansowa w tej chwili jest widoczna. Widać jak rozwija się Trójmiasto i okolice, a jak się rozwija ziemia słupska za pieniądze unijne. Chciałbym się dowiedzieć, kto zdecydował o tym, że jest zmiana sposobu dystrybucji środków finansowych.

Dyrektor Justyna Pluta stwierdziła, że w większości województw ta decyzja podjęta została przez marszałków w uzgodnieniu ze stroną rządową. Za przyjęciem uchwały oddano 21 głosów, a jeden radny wstrzymał się. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.