K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ład w Słupsku

0

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłosił pierwszy przetarg na przebudowę ulic w ramach Polskiego Ładu. Inwestycje objąć maja ulice Wiejską, Rybacką i Norwida. Powstać ma także rondo na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku.

Ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W pierwszym naborze władze Słupska zgłosiły we wnioskach między innymi dofinansowanie inwestycji przebudowy ulic Rybackiej, Norwida oraz Wiejskiej.

– Remont ulicy Wiejskiej, ważnej, bo to po dwóch stronach dwa, a fragmentami trzy pasy – mówi prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Ulica, która komunikuje wielkie osiedle Hubalczyków z centrum Słupska, a także wyjazd poza granice Słupska. Przystępujemy więc do tego, żeby zmodernizować ulicę Wiejską i nadać jej trochę nowy charakter. Druga ulica, która wymaga dopieszczenia od wielu lat, to ulica Rybacka, po pierwsze – ważna, bo mocno zniszczona, po drugie – ważna, bo to ulica, która biegnie bezpośrednio przy Parku Kultury i Wypoczynku, a chcemy ten park zrewaloryzować, nadać nu charakter wielkiej, otwartej, dużo bardziej przyjaznej przestrzeni, z nowymi urządzeniami, nowymi miejscami rekreacji, z górką saneczkową, z pięknym placem zabaw dla różnych pokoleń. I ulica w innej części miasta – w miarę sprawiedliwie staramy się dzielić te inwestycje – czyli remont ulicy Norwida, bardzo gęsto zabudowanej, z jednej strony budownictwem jednorodzinnym, z drugiej strony wysokimi budynkami i Norwida, i Herbsta. Tak więc to dzielnica, która także wymaga wsparcia.

Poprawiona ma zostać również sytuacja przy skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Kaszubskiej, gdzie planowana jest budowa nowego ronda. Nowe skrzyżowanie ma przyczynić się do usprawnienia ruchu pojazdów na wylocie z miasta w kierunku Siemianic. Otwarcie ofert zaplanowano na 10 maja. Wykonawca, który wygra przetarg, będzie miał 11 miesięcy od podpisania umowy na wykonanie inwestycji. Dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniesie 14 milionów 250 tysięcy złotych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.