K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rondo pielęgniarek i położnych

0

9 maja rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Leszczyńskiego w Słupsku. Władze miasta zaproponowały, żeby rondo nosiło imię „Pielęgniarek i Położnych”.

Rada Miejska w Słupsku przychyliła się do inicjatywy nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Leszczyńskiego. W przyszłym tygodniu rozpoczną się konsultacje społeczne, w których będzie można zgłaszać opinie co do przedstawionej propozycji imienia „Pielęgniarek i Położnych”. Przypomnijmy, że w pobliżu tego ronda znajduję się inne, noszące imię „Kolejarzy Słupskich”.

– To duże rondo, które nie miało swojego patrona. Poniżej jest rondo Kolejarzy Słupskich, tak więc rzeczywiście wpisuje się ta koncepcja z promowaniem słupszczan wybitnych, jeśli chodzi o wykonywany zawód, misję czy o nazwiska – mówi prezydent miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Tym razem chodzi o to, żeby rondo uzyskało nazwę imienia Pielęgniarek i Położnych. Rada miejska przychyliła się do tego wniosku, w związku z tym procedujemy już teraz, aby rondo miało już jak najszybciej ładne, czasami może symboliczne elementy nasadzenia. Bo co się nam najczęściej kojarzy z pielęgniarkami? Nienoszony już, co prawda, czepek pielęgniarski. Były też piękne tradycje czepkowania uczennic liceum medycznego, tak więc na pewno ten element w zielonej kompozycji panie z ZIM-u przygotują i w okresie letnim, mam nadzieję, będziemy mieli możliwość złożenia hołdu – bo jest to rodzaj hołdu i podziękowania – wielu pokoleniom pielęgniarek i położnych, którym zawdzięczamy zdrowie, opiekę, przyjście na świat. W związku z tym, wydaje się, ta inicjatywa powinna spotkać się z akceptacją mieszkańców miasta.

Konsultacje z mieszkańcami Słupska potrwają do 31 maja. Opinie i uwagi można zgłaszać w wersji papierowej w wydziale geodezji i katastru słupskiego ratusza lub w formie elektronicznej, przesyłając wypełnioną ankietę konsultacyjną dostępną na stronie internetowej miasta. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.