K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Matura 2022

0

W środę, 4 maja, egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się tegoroczne matury. Dziś uczniowie mierzyli się z matematyką. W tym roku do egzaminu dojrzałości podchodzi ostatni rocznik po gimnazjum. Łącznie w Słupsku do matur przystąpiło ponad 1400 abiturientów.

Tegoroczne matury rozpoczęły się wczoraj, 4 maja o godzinie 9, od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpienie do egzaminu było obowiązkowe, a maturzyści otrzymali arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej składające się z dwóch części.

Do napisania był test oraz rozprawka dotycząca fragmentów „Pana Tadeusza” lub „Nocy i dni”. Pytanie przewodnie brzmiało: „Czym dla człowieka jest tradycja lub kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia?”.

Może pod wpływem ubiegłorocznych doświadczeń, bo wtedy kilka osób w naszym mieście nie zdało tego egzaminu, tegoroczny był może trochę bardziej obciążony stresem, ale generalnie młodzież nie obawiała się egzaminu z języka polskiego – mówi Janusz Kwiatkowski, wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. – Myślę, że dobór tematów z języka polskiego w tym roku był przyjazny. „Pan Tadeusz” już od kilku sesji należy do powtarzających się tematów. Fragment z Nocy i dni też pozwalał napisać pracę ciekawą o relacjach międzyludzkich, o emocjach. To zresztą piękna książka. Kiedyś obowiązkowa lektura, dzisiaj już nie, mówiąca o rodzinie, o przyjaźni. A „Pan Tadeusz” to klasyka, kanon. Więc te lektury mogły dać uczniom okazję do napisania tego, co wiedzą, co czują.

Aby zdać maturę, maturzyści muszą zdobyć minimum 30 procent punktów z każdego z trzech egzaminów, z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Muszą także przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, do którego wystarczy samo przystąpienie. Jest ono równoznaczne z zaliczeniem. Maturzyści dobrze oceniają swoje szanse na pozytywne wyniki.

Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Byli już uczniowie liceów są ostatnim rocznikiem po gimnazjum, który opuszcza mury szkoły po trwającej 3 lata nauce.

– Uczniowie sami mówią, że egzamin z matematyki jest dużo bardziej tajemniczy i nieprzewidywalny. Nawet ci z poziomu rozszerzonego, czyli kończący klasę matematyczno-fizyczną, nie lekceważą podstawy. Tajemnica dla nich już się rozwiązała, bo otworzyli arkusze. My z tą niewiedzą pozostaniemy do zakończenia egzaminu – podkreślał dyrektor Janusz Kwiatkowski w trakcie trwania egzaminu. – Jest to egzamin co roku budzący emocje. Wyniki pokazują, że w stosunku do języka polskiego procent niezdanych egzaminów jest zdecydowanie wyższy, ale podobno się zmniejsza. Wszyscy mamy nadzieję, że wyniki będą jak najlepsze. Te nadzieje będą nam i im towarzyszyły do początku lipca, kiedy będą się zgłaszali po odbiór świadectw maturalnych.

Jutro kolejny dzień matur. Maturzystów czekać będzie egzamin z języka angielskiego. Łącznie w Słupsku do tegorocznych matur przystępuje ponad 1400 abiturientów w 10 słupskich szkołach ponadpodstawowych – 4 liceach i 6 zespołach szkół. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.