K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Uchwała reklamowa

0

Od kilku lat w Słupsku obowiązuje tzw. uchwała reklamowa, regulująca między innymi zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych. Władze Słupska apelują o egzekwowanie przepisów zawartych w uchwale. W przypadku ich naruszenia właściciel nieruchomości może liczyć się z karami finansowymi.

Obowiązująca w Słupsku uchwała wprowadzona została w odpowiedzi na rozpowszechnianie się zjawiska niekontrolowanego sytuowania reklam w przestrzeni miejskiej. Uchwała ta zobowiązuje spółdzielnie i właścicieli nieruchomości do przestrzegania wprowadzonych w niej zasad i warunków sytuowania reklam na terenie miasta. Szyldy, reklamy i obiekty małej architektury powinny być projektowane w poszanowaniu istniejącego otoczenia oraz w harmonii z architekturą miasta. Architekt miejski Maciej Araszkiewicz apelował o egzekwowanie przepisów zawartych w uchwale. W wypadku ich naruszenia na właściciela nieruchomości nałożona może zostać kara finansowa.

– Jeżeli chodzi o reklamy, które pojawiają się okresowo w przestrzeni miejskiej w związku z jakimiś wydarzeniami, to często jest to robione w ten sposób, że pojawiają się firmy, które na zlecenie po całej Polsce rozklejają takie reklamy, są to firmy zagraniczne i nie jesteśmy o tym informowani. Potem próbujemy dotrzeć do osób od tych wydarzeń, ale one nie przekazują informacji, kto rozwieszał te reklamy, w związku z tym nie pozostaje nam nic innego, jak namierzanie i wręczanie kar właścicielom tych nieruchomości, którzy często są nawet nieświadomi, że coś pojawiło się na ich obiekcie, ich budynku – mówi architekt miejski Maciej Araszkiewicz. – Mamy już przygotowane pisma, które zostaną wystosowane do wszystkich nadzorców takich nieruchomości, do zarządców, natomiast oni też nie zawsze mają świadomość, że gdzieś na jakimś ich obiekcie pojawiła się wlepka. Chodzi o elewacje, okna, drzwi, skrzynkę elektryczną, na której coś się pojawi, jakiś plakat, czy też nawet ogrodzenie. My nie jesteśmy upoważnieni, żeby to ściągać, to powinien zrobić właściciel nieruchomości. Jeżeli chce uniknąć przykrych konsekwencji, powinien pilnować nieruchomości i jeżeli coś takiego się pojawi, powinno być usuwane. Jeżeli chcemy reklamować wydarzenia, są od tego media, jest internet, jest prasa, telewizja, a jeżeli ktoś koniecznie chce obwieszać przestrzeń miasta, to też są wskazane do tego miejsca. Można się u nas dowiedzieć, gdzie i jak można to uczynić. Natomiast wszystko, co pojawi się w przestrzeni na prywatnych obiektach, powinno wzbudzić naszą czujność.

Kary finansowe, jakie mogą dotknąć właściciela obwieszonej nieruchomości, nakładane są w zależności od rozmiaru pola powierzchni tablicy reklamowej. W wypadku reklam niewielkich rozmiarów można się liczyć z mandatem w wysokości kilkuset złotych, w wypadku dużych banerów kwota ta może przekroczyć 1000 złotych. Jak informuje architekt miejski, do tej pory w Słupsku nikt nie został ukarany finansowo. W sytuacjach nieprzestrzegania uchwały wystarczyło rozpoczęcie postępowania, aby właściciel nieruchomości szybko usunął niezgodną z przepisami reklamę. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.