K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Praca w areszcie

0

Areszt Śledczy w Słupsku poszukuje kandydatów na stanowisko strażnika działu ochrony. Wymagane jest m.in. obywatelstwo polskie, minimum średnie wykształcenie, niekaralność oraz zdolność fizyczna i psychiczna do zatrudnienia w Służbie Więziennej. Zainteresowani pracą mogą składać swoje dokumenty do piątku, 20 maja.

Znajdujący się przy ulicy Sądowej Areszt Śledczy w Słupsku poszukuje nowych pracowników, ponieważ część dotychczasowych nabyła już prawa emerytalne. Kandydaci mogą składać swoje dokumenty aplikacyjne na stanowisko strażnik działu ochrony. Wymagane jest m.in. obywatelstwo polskie, minimum średnie wykształcenie, niekaralność, uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby w więziennictwie. Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów kandydat zostanie poinformowany o dalszym trybie rekrutacji.

Oferta skierowana jest gównie do absolwentów studiów o kierunku pedagogika resocjalizacyjna, bezpieczeństwo narodowe – informuje ppłk Grzegorz Kowalik, dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku. – Również do absolwentów szkół średnich. Mam na myśli zwłaszcza klasy mundurowe. Osoby z tych klas, nie będę ukrywał, będą miały pewien przywilej. W pierwszej kolejności zostaną przyjęci, ponieważ wstępne przeszkolenie i wiedzę na temat pracy u nas już posiadają.
eśli kandydat przejdzie kwalifikację rozpocznie dwuletni okres przygotowawczy. Dopiero po nim funkcjonariusz przechodzi na służbę stałą. W tym czasie odbywać się będą różne kursy podstawowe i specjalistyczne, podnoszące jego wiedzę i kwalifikacje. Areszt Śledczy oferuje stabilną pracę, możliwość awansu oraz rozwoju zawodowego. Przyszłych funkcjonariuszy z pewnością mogą również skusić wysokie zarobki.

Kandydat do 26 roku życia będzie miał na rękę w granicach 4 tysięcy złotych, a jeśli chodzi o osoby powyżej 26 roku życia, to ta pierwsza pensja wyniesie 3.700 złotych – wylicza ppłk Grzegorz Kowalik. – Związane to jest z tym, że osoby do 26 roku życia mają ulgę podatkową i dlatego ta pensja jest wyższa. Ta pensja jest na początek. W miarę upływu czasu i podnoszenia swoich kwalifikacji ta pensja na pewno będzie funkcjonariuszom wzrastać. Mamy wiele przywilejów, podobnie jak inne służby mundurowe, z których funkcjonariusze mogą korzystać. To jest dofinansowanie do zakupu mieszkania, a jeżeli funkcjonariusz będzie chciał się budować, może otrzymać dodatkowe pieniądze. Mamy trzynastki, różnego rodzaju dodatki motywacyjne, dodatki służbowe, więc naprawdę warto.
Na złożenie wymaganych dokumentów kandydaci na stanowisko strażnika działu ochrony w Areszcie Śledczym w Słupsku mają czas do piątku, 20 maja. Należy je dostarczyć do siedziby Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie, wysłać mailowo na adres
[email protected] lub tradycyjnie, pocztą na adres ul. Młyńska 69, 75-950 Koszalin. Wszelkich informacji udziela dział kadr pod numerem telefonu: 59 848-32-10 lub 59 848-32-11. Szczegółowe informacje dotyczące oferty pracy dostępne są także na stronie internetowej Służby Więziennej (sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj). (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.