K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ku dobrej zmianie

0

Centrum Integracji Społecznej w Słupsku otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 90 tysięcy złotych na nowy projekt „Od wykluczenia do aktywizacji”. W ramach warsztatów CIS pomoże osobom wykluczonym w znalezieniu stałego zatrudnienia.

Projekt aktywizacji osób wykluczonych złożony przez Centrum Integracji Społecznej w Słupsku otrzymał najwyższą punktację wśród projektów ocenianych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tytuł projektu zgłoszonego przez CIS brzmi „Od wykluczenia do aktywizacji”.

– W ramach tego projektu i tego warsztatu pomagamy osobom, które są zagrożone lub wykluczone społecznie w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia. Ta wysoka pozycja w rankingu wynika też z tego, że przez lata – bo Stowarzyszenie Horyzont prowadzi CIS w naszym mieście od prawie sześciu lat – udało nam się nawiązać bardzo owocną współpracę z różnymi instytucjami. Ten projekt realizujemy w wspólnie z Fundacją Przystań, a także zaangażowaliśmy Spółdzielnię Socjalną Drabina. Te trzy podmioty – CIS przy Stowarzyszeniu Horyzont, Fundacja Przystań i Spółdzielnia Socjalna Drabina – przedstawiły w ministerstwie pomysł na aktywizację osób wykluczonych. Mam nadzieję – mówi Monika Zenik-Krupień, kierownik CIS w Słupsku – że uda nam się osiągnąć wysoki wskaźnik. Projekt będzie realizowany do końca tego roku. Rozpoczęliśmy tę realizację od marca, ale dopiero dziś formalnie mamy podpisaną już umowę. Stąd do tej chwili czekaliśmy, aby tym formalnościom stało się zadość. Cieszę się, bo jest to oferta skierowana do mieszkańców naszego miasta. W ramach warsztatu konserwatorsko-porządkowego przyjęliśmy 11 osób. Jeśli tylko zwolnią się miejsca, rekrutacja jest ciągła, więc tym wsparciem możemy objąć więcej niż te 11 osób.

Podczas warsztatów uczestnicy będą uczeni między innymi wykonywania prac stolarskich, remontowych i porządkowych. CIS na zadania projektowe otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 90 tysięcy złotych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.