K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przebudują cztery ulice

0

Podczas wczorajszej konferencji prasowej prezydenta Słupska poinformowano o podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie przebudowy ulicy Lawendowej, Łady-Cybulskiego, a także Kaczmarskiego i Ordonówny. Inwestycje zostaną zrealizowane w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024”.

Duże zmiany szykują się na osiedlu Hubalczyków, gdzie zaplanowano przebudowę wyłożonej betonowymi płytami ulicy Edwarda Łady-Cybulskiego wraz z budową jej nowego fragmentu. W ramach inwestycji powstanie droga o łącznej długości pół kilometra, posiadająca obustronny pas rowerowy o szerokości 1,5 metra. Zbudowane zostaną także chodniki o szerokości 2 metrów. Ponadto zaplanowano rozbudowę infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie, w tym m.in. oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz przebudowę zaistniałych kolizji podziemnej infrastruktury technicznej. Koszt inwestycji wyniesie 3,6 miliona złotych, z czego 2,9 miliona pochodzić będzie z otrzymanego dofinansowania.

To jest ulica, która w tej chwili zupełnie nie istnieje – informuje Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. To jest ulica, która poprawi komunikację na osiedlu Hubalczyków – Westerplatte. W tej chwili, jeżeli ktoś pojedzie do Biedronki na ulicy Szafranka, to żeby dojechać musi wrócić na ulicę Hubalczyków tym bardzo obciążonym skrzyżowaniem. Teraz tworzymy zupełnie nowe połączenie. To będzie od wysokości przedszkola modułowego do ulicy Hubalczyków, gdzie również powstanie skrzyżowanie. To już będzie ulica zagospodarowana docelowo z bitumiczną jezdnią, z pasami rowerowymi, z infrastrukturą towarzyszącą, czyli oświetlenie, odwodnienie, przystanki autobusowe.

Zmieni się także znajdująca się na osiedlu „Przy Lesie”, prawie kilometrowa ulica Lawendowa, która uzyska nawierzchnię asfaltową. Przebudowane zostaną także skrzyżowania i zjazdy. Ponadto zaplanowano regulację wysokościową kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, a także wymianę oznakowania pionowego, poziomego oraz zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zagospodarowana zostanie zieleń i mała architektura. Koszt przebudowy ulicy wyniesie około 4 milionów złotych, z czego prawie 3,2 miliona to suma dofinansowania. Przetarg ma zostać ogłoszony w przyszłym tygodniu.

Obecna nawierzchnia z płyt ażurowych zostanie wymieniona na asfaltową – mówi Tomasz Orłowski. Powstanie również bitumiczny ciąg rowerowy. W ubiegłym roku wykonaliśmy oświetlenie, więc teraz uzupełnimy je o doświetlacze na przejściach dla pieszych.

Przebudowane zostaną także ulice Jacka Kaczmarskiego i Hanki Ordonówny na osiedlu Zachód. Na obu powstanie nowa nawierzchni z płyt betonowych wraz ze zjazdami. Ponadto ulica Ordonówny ma zostać dowiązana do istniejących ulic Stefana Banacha i alei 3 Maja. Całkowitą wartość inwestycji szacuje się na 1,3 miliona złotych, a dofinansowania wyniesie niecały 1,1 miliona złotych.

To jest tak klamra, która zamyka pewien etap działań na tym osiedlu, gdzie jeszcze kilka lat temu nie było żadnej utwardzonej drogi – wyjaśnia zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. Tylko ulica Banacha czasowo utwardzona na czas przebudowy i 3 Maja. W ubiegłych latach rozpoczęliśmy ten proces zagospodarowywania tego osiedla w infrastrukturę niezbędną dla mieszkańców. Powstały pierwsze drogi z płyt betonowych i powstało oświetlenie. W przyszłym roku rozpoczynamy budowę ulic Banacha i Grechuty, natomiast w tym roku dwie ostatnie drogi, które czekają na nawierzchnię to Ordonówny i Kaczmarskiego. Każda z nich o długości około pół kilometra bez nawierzchni. Przetarg już ogłosiliśmy z chwilą, gdy wiedzieliśmy, że te środki zostaną miastu przyznane.

Budowa czterech słupskich ulic – Lawendowej, Łady-Cybulskiego, Kaczmarskiego i Ordonówny – zostanie zrealizowana z programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2024, który stanowi rekompensatą za tarczę antyrakietową. Wszystkie ulice otrzymały dofinansowanie w wysokości 80 procent wartości zadania, a łączna suma pozyskanych środków sięga ponad 7,1 miliona złotych. Wcześniej finansowane z tego samego programu były m.in. modernizacja stadionu przy ulicy Zielonej, przebudowa ulicy Zygmunta Augusta, Andrzeja Zauchy oraz wyposażenie w oświetlenie dużej części osiedla Przy Lesie i osiedla Zachód. Łączna wartość przyznanych miastu środków na realizację wszystkich 11 projektów wyniosła prawie 18 milionów złotych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.