K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Egzaminy ósmoklasisty

0

Dziś, 24 maja o godzinie 9, rozpoczęły się tegoroczne egzaminy ósmoklasisty. Na początek uczniowie mierzyli się z językiem polskim. Jutro przyjdzie czas na egzamin z matematyki, a w czwartek z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty rozpoczął się dziś punktualnie o godzinie 9 sprawdzianem z języka polskiego. Przystąpiło do niego około tysiąca uczniów z klas ósmych uczących się w słupskich szkołach samorządowych, a także uczniowie ze szkół niepublicznych. Na napisanie testu składającego się z zadań zamkniętych oraz otwartych, w tym wypracowania, przewidziano 120 minut. Jutro, 25 maja, uczniowie podejdą do egzaminu z matematyki, a w czwartek, 26 maja, do testu z języka obcego nowożytnego. Na wykonanie zadań będą mieli odpowiednio 100 i 90 minut. Przystąpienie do egzaminów, które w takiej formie odbywają się od 2019 roku jest obowiązkowe. Jest to nie tylko przepustka do szkoły średniej, ale także wymóg formalny, by uczeń mógł w ogóle ukończyć szkołę podstawową. Wiadomo jednak, że wszyscy ósmoklasiści zdadzą egzamin, ponieważ nie ma ustalonego minimalnego progu punktowego wymaganego do jego zaliczenia. Warto jednak pamiętać, że wynik wpłynie na to, czy uczeń zostanie przyjęty do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej.

– Mam nadzieję, że przygotowania przebiegły najlepiej jak potrafiliśmy, ale pamiętajmy, że zaczynaliśmy ten rok szkolny w trochę innych okolicznościach – mówi Grzegorz Borecki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku. – Cieszę się z tego, że już egzamin odbył się bez tej całej oprawy typu maseczki, rękawiczki, dezynfekcja i dzieciaki mogły wejść normalnie do klas w takich w miarę „normalnych warunkach. Wprawdzie przy odrobinie panującego stresu, ale napisać te egzamin najlepiej jak potrafią. My zrobiliśmy z perspektywy szkoły wszystko, co chcieliśmy, co zaplanowaliśmy. Były egzaminy próbne, były zajęcia przygotowawcze specjalnie pod kątem przedmiotów egzaminacyjnych. Jeśli nie zjadła naszych uczniów trema, to powinno być nieźle.

Ósmoklasiści wychodzili z sal egzaminacyjnych w dobrych humorach. Mają już sprecyzowane plany co do swojej najbliższej przyszłości. Według ich przewidywań poradzili sobie z zadaniami i mają nadzieję na uzyskanie dużej liczby punktów, które pozwolą im dostać się do wymarzonego liceum lub technikum.

– Lektura była trudniejsza – zaznacza Nikola Runowska, uczennica klasy VIII d Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku. – Nie przypuszczałam, że taka będzie. Nie powtórzyłam sobie akurat. Myślę, że jednak dobrze mi poszło. Wypracowanie napisałam, więc będzie chyba dobrze.

– Była rozprawka i trzeba było napisać, że mając przyjaciela łatwiej jest pokonać trudności – mówi Martyna Miszkiel, uczennica klasy VIII b Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku. – Było jeszcze opowiadanie. Wybieram technikum, bo do liceum jakoś tak mnie nie ciągnie. W technikum będzie łatwiej.

– Ja konkretnie idę na kompletnym spontanie do straży granicznej, a dwie dziewczyny obok mnie ida na Łukasiewicza na wojskową – powiedziała Zuzanna Szukało, uczennica klasy VIII a Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku.

Dla uczniów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogą przystąpić do egzaminów ósmoklasisty w maju, przygotowano dodatkowe terminy. W dniach od 13 do 15 czerwca będzie można podjeść kolejno do sprawdzianów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki 1 lipca. Zaświadczenia o wyniku, potrzebne do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, uczniowie otrzymają tydzień później. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.