K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dyskusja o podwyżkach

0

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Słupsku dyskutowano nad propozycją podniesienia cen biletów komunikacji miejskiej. Po podwyżce jednorazowy bilet autobusowy kosztować ma 3,5 złotego. Propozycja ta wzbudziła sporo kontrowersji oraz pytań radnych.

Radni miejscy Słupska przyjęli uchwałę o wyższych cenach biletów autobusowych. Podwyżka była zapowiadana i dyskutowana od kilku tygodni, jednak wciąż budziła wiele kontrowersji oraz pytań radnych. Po wprowadzonych zmianach normalny bilet kosztować będzie 3,5 złotego, a ulgowy 1,75. Wzrost opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej podyktowany jest wysokimi cenami paliw oraz inflacją. Radni w większości widzieli konieczność zwiększenia cen biletów, wciąż mieli jednak dużo uwag do projektu uchwały.

– Jak zaznaczyłem już w swojej wypowiedzi podczas sesji, nasz klub nie jest przeciwny podwyżkom za transport zbiorowy – mówi radny klubu PO Jan Lange. – Ale muszą być spełnione dwa warunki. Jeden to taki, aby pozyskane z tego tytułu pieniądze były przeznaczone na dofinansowanie naszej spółki, a to nie zostało nam pokazane. Drugi warunek – żeby była uchwalona karta stałego mieszkańca, z której wynikałoby jednoznacznie, że mieszkańcy będą mieli dzięki niej zniżkę. Jaka będzie wielkość tej zniżki, zobaczymy. Na razie na dzień dzisiejszy musimy uchwalić kartę mieszkańca, bo to już za długo trwa i wstyd dla miasta, żeby ona przez tyle lat nie funkcjonowała. Zaproponowałem, aby ten projekt został usunięty, wycofany z dzisiejszej sesji. Pani prezydent się nie zgodziła, przynajmniej do tej pory. Tak więc jeśli się nie zgodzi, nasz klub będzie w całości głosował przeciw projektowi tej uchwały.

Po przerwie w obradach prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka odniosła się do pytań i propozycji radnych oraz złożyła oficjalną deklaracje.

– Absolutnie zgadzając się, żeby to wybrzmiało, przyjmuję wniosek pana Jacka Szarana w ten właśnie sposób, że zobowiązuję się przed wysoką radą i to zostaje wpisane do protokołu, że w zarządzeniu, które będzie efektem podjętej przez nas uchwały, pojawi się wytłuszczony zapis, że ulgi stosujemy wobec wszystkich, którzy będą posiadali kartę mieszkańca miasta Słupska, co powinno być już naprawdę niebawem – mówiła w drugiej części sesji rady prezydent Słupska. – Mam nadzieję, że ta deklaracja, która jest także moim prawnym oświadczeniem – ona ma rangę, ponieważ jest to oświadczenie władzy wykonawczej – jest gwarancją dla państwa, że karta mieszkańca dla nas jako symbol przywiązania mieszkańców ze Słupskiem, a także premiowania mieszkańców miasta możliwymi ulgami jest tak potraktowana. Druga rzecz: analizując wnioski w sprawie wysokości kar i podtrzymując przekonanie, że kara ma charakter prewencyjny, że kary są czasami zapisane jako bardzo wysokie po to, aby ostrzegać przed łamaniem prawa, ale jednocześnie rozumiejąc państwa argumenty, proponuję dopisać w naszym projekcie uchwały jako paragraf 3 ustęp 2 zapis: „W przypadku uiszczenia opłaty wskazanej w paragrafie 1 ustęp 1 i 2 w terminie 7 dni kara zostanie obniżona o 50 procent”. Czyli jeżeli ktoś zdeklaruje, że rzeczywiście popełnił błąd, choć nie chciał i w ciągu 7 dni zgłosi się, aby uiścić tę zapłatę, wzorem innych miast – od razu mówię – proponuję, żeby zapłacił 50 procent niższą karę.

Ostatecznie uchwała w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie została podjęta przez radnych 13 głosami „za”. Sześcioro radnych zagłosowało przeciw wprowadzonej uchwale, a czworo było nieobecnych. Bilety autobusowe będą droższe w Słupsku, jednak przedłużony zostanie czas przejazdu na jednym bilecie, co w pewnym stopniu ma zniwelować koszt przejazdu dla często przesiadających się pasażerów. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.