K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Radni PiS o Parku Kultury i Wypoczynku

0

Dziś, 27 maja, odbyła się konferencja prasowa słupskich radnych Prawa i Sprawiedliwości. Poruszono na niej kwestię realizacji budżetu Słupska za rok 2021 oraz przedstawiono koncepcję zagospodarowania Parku Kultury i Wypoczynku.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej radnych miejskich Prawa i Sprawiedliwości poruszono dwa tematy. W pierwszej kolejności radni odnieśli się do realizacji budżetu miasta za ubiegły rok. Przedstawiono dane ze sprawozdania prezydenta miasta z wykonania budżetu za rok 2021. Radni ocenili je pozytywnie, podkreślając przy tym, że zeszłoroczne dochody i wydatki miasta zostały zbilansowane.
Dochody budżetu miasta ogółem wyniosły 738 milionów złotych przy uchwale budżetowej, która mówiła nam, że te dochody będą na poziomie prawie 645 milionów złotych – informuje radny klubu PiS Jacek Szaran. Mamy więc tutaj dość dużą różnicę. Mamy 107 procent wykonania, więc finalnie mówi to nam, że mamy nadwyżkę w poprzednim roku budżetowym w wysokości 42 milionów 540 tysięcy złotych. Tak więc poprzedni rok budżetowy dla miasta był rokiem dobrym, żeby nie powiedzieć bardzo dobrym.

Radni przypomnieli, że w ubiegłym roku zostały wykonane inwestycje o wartości 71 milionów złotych, z czego 14 milionów pochodziło ze środków budżetu państwa. Podkreślono, że ważne w prawidłowym funkcjonowaniu miasta były środki rządowe.

– Program Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, rekompensaty z tytułu tarczy antyrakietowej – nie będę już wymieniał wszystkich inwestycji, jakie zostały z tych funduszy wykonane – mówi radny Szaran.

To zadaje kłam podnoszonym przez urzędników naszego miasta argumentom, że np. podniesienie w ubiegłym roku najniższej płacy spowodowało uszczerbek wydatków bieżących miasta w postaci kilka milionów. Jak to się ma, tych kilka milionów z tytułu podniesienia najniższego wynagrodzenia, do kilkudziesięciu milionów, jakie miasto otrzymało z centrali na realizację swoich potrzeb, które uważało za najbardziej stosowne? pyta radny klubu PiS Tadeusz Bobrowski.
Drugim tematem była propozycja radnych klubu PiS na zagospodarowanie Parku Kultury i Wypoczynku, mająca na celu nadanie mu nowych funkcji. Przebudowa parku ma kosztować 20 milionów złotych i być realizowana w ramach otrzymanych już środków z Polskiego Ładu. Tadeusz Bobrowski przypomniał o historii tego miejsca, a następnie radni zaprezentowali jego wstępną wizualizację. W planach rewitalizacji miałyby być uwzględnione m.in. bezpieczne nawierzchnie do zabaw dla dzieci. Miałyby pojawić się nowe alejki, ławeczki oraz nasadzenia.
Myślę, że ten park zmieni się nie do poznania. Nie wiem, jaka będzie sytuacja, która w tej chwili istnieje, tzn. wojna, inflacja, czy te 20 milionów zostanie skonsumowane na te wszystkie zadania, które są [w planach]. Mają być wymienione wszystkie alejki, park ma dostać wiele innych funkcji. W trójkącie terenu, gdzie zawsze rozstawiał się cyrk, tam wszystko zostanie zlikwidowane, a górka saneczkowa z tyłu zostanie przemodelowana. Nasadzone będą dodatkowe drzewa. Park od mostu czołgowego do mostu przy straży pożarnej zostanie kompletnie zmieniony. Teraz jest to wizualizacja naszych ewentualnych potrzeb, w następnym etapie pójdzie to do projektowania i później ocenimy, czy projektanci, kosztorysanci ocenią, czy te 20 milionów nam starczy. I ewentualnie czy można coś dołożyć, czy z czegoś trzeba by zrezygnować, ponieważ przetargi mogą być brutalne i mogą nas sprowadzić do rzeczywistości, że te 20 milionów nie wystarczy – mówi radny Bobrowski. Ja jestem dobrej myśli, że jeżeli to będzie 20 czy kilka milionów więcej, to jesteśmy w stanie to zrealizować w półtora roku. I park zmieni się nie do poznania.

Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku zaproponowane przez urząd miejski trzy inwestycje zostały przyjęte do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Oprócz przebudowy Parku Kultury i Wypoczynku realizowane mają być także projekty przebudowy ulic Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej. Inną inwestycją ma być budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego. Łączna kwota dofinansowania, którą miasto otrzymało, wyniosła 36,5 miliona złotych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.