K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nagroda dla Słupska

0

Miasto Słupsk otrzymało wyróżnienie w kategorii gmin miejskich za projekt pn. „Od edukacji wielozmysłowej przez kanały uczenia się do Edukacji Nowej Generacji”. W ramach projektu przeprowadzono między innymi diagnozę kanałów percepcji uczniów.

Konkurs Innowacyjny Samorząd jest projektem Serwisu Samorządowego PAP, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne gminy, miasta, powiaty i województwa. Słupsk otrzymał w nim wyróżnienie w kategorii gmin miejskich. W ramach projektu przy udziale specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzono diagnozę kanałów percepcji uczniów słupskich placówek oświaty.

– My się uczymy sprawnie wtedy, kiedy mamy zdominowane dominujące kanały uczenia się. Każdy z nas ma inny rodzaj osobowości, inaczej odbiera rzeczywistość – mówi prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Trzy mamy dominujące: kinestetyk to ten, który uczy się w ruchu, dynamicznie, musi robić, dotykać, smakować, wtedy zapamiętuje, słuchowiec przede wszystkim musi słyszeć, musi mieć komfortowe warunki, raczej ciszę, raczej nie muzykę, bo ona rozprasza mu uważność, no i wzrokowiec, który przede wszystkim zapamiętuje, czytając, oglądając, obserwując. Przez lata dzieciaki w szkole zadają pytania: – Pani profesor, ale ja się uczyłem, dlaczego trójka? – Ale się nie nauczyłeś. – To niech pani mi powie, jak mam się uczyć? Od wielu lat są już te metody. I myśmy wprowadzili projekt, który został właśnie nagrodzony, że w każdej szkole podstawowej naszego miasta, w szkole samorządowej, w trzeciej klasie uczniowie mają przeprowadzane specjalistyczne testy przez panie psycholożki z poradni słupskiej, testy za zgodą rodziców, i te testy mówią, jaki mamy dominujący kanał uczenia się, czyli w jakich warunkach powinniśmy się uczyć, żeby się nauczyć najbardziej skutecznie.

Określenie, który kanał jest u danego dziecka dominujący, pozwoliło na zastosowanie odpowiednich metod pracy dla każdej z grup uczniów. Jak informują władze Słupska, po wprowadzonych zmianach w edukacji zwiększyło się zainteresowanie i zaangażowanie uczniów podczas lekcji i zmniejszył się poziom stresu. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.