K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konkurs na najpiękniejszą zieloną aranżację

0

Prezydent miasta Słupska ogłasza konkurs „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy”. Akcja odbywa się w trzech obszarach tematycznych, a jej celem jest wzrost aktywności społecznej słupszczan i zwiększenie ich zaangażowania w dbałość o najbliższe otoczenie. Zadanie adresowane jest do mieszkańców naszego miasta, którzy wykonają aranżację zielonych kącików na swoich balkonach lub podwórkach, tak aby były one widoczne dla przechodniów. Autorzy najciekawszych i najpiękniejszych zakątków otrzymają upominki w postaci roślin doniczkowych, krzewów lub akcesoriów ogrodniczych.
*
Harmonogram konkursu:
1) nabór zgłoszeń – od 13 czerwca do 15 sierpnia 2022 roku,
2) oficjalne ogłoszenie wyników – do 16 września 2022 roku,
3) wręczenie upominków – do 30 września 2022 roku.
*
Nadesłane zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i adres właściciela obiektu, numer telefonu oraz zdjęcia zgłaszanego do konkursu balkonu lub ogrodu. Zgłoszenie pisemne przyjmuje Referat Rewitalizacji Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, plac Zwycięstwa 1 (mały ratusz, pokój 204). Zgłoszenia drogą elektroniczną przyjmowane są na adres e-mail: [email protected]
Regulamin konkursu i wzór karty zgłoszenia dostępne są na: http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/36222.html. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.