K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Postęp na Batorego i Jałowcowej

0

Trwa intensywna przebudowa dwóch słupskich ulic – Stefana Batorego i Jałowcowej. Obie mają być gotowe w sierpniu. Obecnie są to jedyne dwie miejskie ulice, na których prowadzone są prace budowlane.

Od połowy marca trwa długo oczekiwana przebudowa 300-metrowej ulicy Stefana Batorego na słupskim Zatorzu. W pierwszej kolejności wykonano część podbudowy warstwy bitumicznej nawierzchni od wjazdu z alei 3 Maja do wjazdu w ulicę Bogusława X, gdzie powstał też nowy kolektor kanalizacji deszczowej. Zdjęto i wywieziono także stare, poniszczone płyty chodnikowe. Od trzech miesięcy prace skupiają się się głównie na instalacjach podziemnych. Na całej długości ulicy podwykonawca buduje nowe studnie dla kanalizacji deszczowej, natomiast Wodociagi Słupsk modernizują swoją sieć wodno-kanalizacyjną. Pojawiły się m.in. nowe nadziemne hydranty i budowany jest kanał technologiczny. Oświetlenie ulicy zamontowane zostało już wcześniej, a w ramach inwestycji pojawi się tylko doświetlacz przejścia dla pieszych w okolicy alei 3 Maja. Docelowo zostanie też zagospodarowana zieleń. Przy schodach prowadzących na taras Emceku posadzone zostaną drzewa. Po jednej stronie ulicy położono też nowe płytki chodnikowe, które wyrównano z podjazdami do posesji. Są też nowe betonowe krawężniki. Niestety, chodnik i parking przed 11-piętrowym wieżowcem przy Batorego 23 nie zostaną wymienione. Miejsce to leży poza pasem drogowym, a remont jest w gestii jego właściciela, czyli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”. Z uwagi na profil drogi – wąską jezdnię, chodniki oraz cenne przyrodniczo drzewa – nie zwiększy się też liczba miejsc parkingowych.

Wykonawca w tej chwili prowadzi roboty na odcinku dalszym, czyli już w kierunku ulicy Grażyny – informuje Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. – Na chodniku po lewej stronie praktycznie zostały wykonane już wszystkie prace poza regulacjami wpustów i włazów. W tej chwili wykonawca pracuje przy instalacji deszczowej , która jest zupełnie nowa w tej ulicy. Po tej kanalizacji deszczowej sukcesywnie wykonywana jest warstwa podbudowy z kruszywa, aby w jakichś sytuacjach awaryjnych ten dojazd do posesji był możliwy. Prace prowadzone są też w obrębie chodnika po drugiej stronie.

Równocześnie postępują też roboty na ulicy Jałowcowej na osiedlu Hubalczyków. Wąska ulica biegnąca pomiędzy szeregiem domków jednorodzinnych dotychczas nie posiadała jezdni, a jedynie drogę gruntową. Niedługo jednak ulica zyska nową nawierzchnię z kostki betonowej, a na dojazdach położona zostanie kostka kamienna. Oświetlenie zamontowano już wcześniej. Ulica będzie jednokierunkowa z przebiegiem jazdy w stronę ulicy Jaśminowej, o co postulowali mieszkańcy na etapie konsultacji społecznych.

Ta inwestycja obejmuje ciąg główny ulicy Jałowcowej wraz ze wszystkimi sięgaczami – mówi Tomasz Orłowski. – W tej chwili wykonano instalacje teletechniczne oraz część uzbrojenie ciągu głównego. Zakończono też prac przy wykonywaniu nawierzchni wraz z odwodnieniem na pierwszym z sięgaczy i w tej chwili prace trwają na drugim sięgaczu.

Wymienione ulice są obecnie jedynymi w mieście, na których prowadzona jest przebudowa. Koszt wykonywanych prac na ulicy Stefana Batorego przekracza 2 miliony złotych, natomiast modernizację Jałowcowej wyceniono na 1 milion 250 tysięcy złotych. Obie inwestycje są finansowane ze środków budżetu miasta w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przebudowywane ulice mają zostać oddane do użytku w połowie sierpnia tego roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.