K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Inwestycje na zachodzie

0

Miasto Słupsk kontynuuje inwestycje drogowe na osiedlu Zachód. Wkrótce rozpocznie się modernizacja odcinka ulicy Legionów Polskich, a w przyszłości przebudowane zostaną ulice Jacka Kaczmarskiego i Hanki Ordonówny. W planach jest także nowa droga, która połączy ulice Dywizjonu 303 i Legionów Polskich.

Słupsk pozyskał kolejne środki finansowe z tak zwanych rekompensat za tarczę antyrakietową. Miasto chce przeznaczyć te środki na rozwijające się osiedle mieszkaniowe Zachód. Tym razem poprawie ma ulec stan ulic Jacka Kaczmarskiego i Hanki Ordonówny. Obie te drogi są w bardzo złym stanie technicznym, a na jednej z nich brakuje jakiekolwiek utwardzenia jezdni. Sytuacja ta ma się zmienić jeszcze w tym roku. Nie będą to jedyne inwestycje prowadzone w zachodniej części miasta.

– Kolejna inwestycja, którą prowadzimy i którą prowadzimy właśnie na terenie dzielnicy mieszkaniowej Zachód, to jedne z ostatnich już dróg gruntowych na tym terenie, czyli ulica Kaczmarskiego i ulica Ordonówny – informuje Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Tutaj analogicznie jak przy ulicach, które w ramach tego programu utwardzaliśmy w ubiegłym roku i w latach poprzednich, powstanie jezdnia o szerokości 4,5 metra z płyt betonowych na całej długości, czyli w obu przypadkach około połowy kilometra, od ulicy Banacha do alei 3 Maja. Przy tych ulicach wybudowaliśmy też oświetlenie i do października tego roku mieszkańcy powinni móc już korzystać z utwardzonej i oświetlonej drogi. W tej chwili prowadzimy także prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej tzw. nowej ulicy Szpilewskiego, czyli tej zachodniej ramy komunikacyjnej miasta, która będzie przebiegać od ulicy Szczecińskiej od skrzyżowania z ulicą Kołobrzeską przez ulicę Legionów Polskich, Banacha do 3 Maja. W ramach rekompensat powstanie w przyszłym roku końcowy odcinek, czyli ulica Grechuty, odcinek od ulicy Banacha do nowego ronda, które powstanie przy skrzyżowaniu z aleją 3 Maja i wykonany zostanie także odcinek nowej ulicy Szpilewskiego od ulicy Szczecińskiej do skrzyżowania z ulicą Mireckiej i ulicą Korfantego.

Przypominamy, że 1 lipca ruszyć mają prace związane z przebudową 500-metrowego odcinka ulicy Legionów Polskich. W ramach tej inwestycji nawierzchnia z płyt betonowych zastąpiona zostanie nową nawierzchnią bitumiczną.

– Podpisaliśmy umowę z firmą Krężel, która za kwotę około 4,5 miliona złotych wykona odcinek od istniejącego ronda przy ulicy Zauchy do nowego ronda, które zostanie w ramach tej inwestycji wybudowane na skrzyżowaniu z ulicą Riedla. Tutaj zagospodarowanie terenu będzie już docelowe, czyli bitumiczna jezdnia z oświetleniem, z odwodnieniem i chodnik oraz droga rowerowa szpalerem drzew zabytkowej alei prowadzące w kierunku Bierkowa – mówi zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Wykonawca przygotowuje się już do wejścia na budowę, uzgadnia organizację ruchu, składa wnioski materiałowe, czyli jest to etap bezpośrednio poprzedzający roboty budowlane, które – myślimy – rozpoczną się w lipcu tego roku.

W związku z tą inwestycją wystąpią jedynie niewielkie utrudnienia drogowe. Nowa nawierzchnia powstanie w terenie, który w tej chwili jest niezagospodarowany. W pierwszej kolejności powstanie więc nowa jezdna, która zapewni dostęp do nieruchomości, natomiast w drugim etapie wykonawca rozbierze drogę z płyt betonowych i w tym miejscu wykona chodnik oraz ścieżkę rowerową.

Przebudowa odcinka ulicy Legionów Polskich została dofinansowana w wysokości 50 procent wartości inwestycji. Dotacja pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.