K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Odznaczeni lekarze

0

Słupscy lekarze – Mariola Łyczewska i Józef Dobrecki – otrzymali najwyższe odznaczenia przyznawane w środowisku lekarskim, Meritus Pro Medicis. Wyróżnienia przyznała Naczelna Rada Lekarska. Informację przekazano w nowej siedzibie Delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku mieszczącej się przy ulicy Jodłowej 55 w Słupsku.

Najwyższe odznaczenia przyznawane w środowisku lekarskim, Meritus Pro Medicis, nadawane jest od 2004 roku przez Kapitułę Odznaczenia Naczelnej Rady Lekarskiej. Są nim wyróżniani lekarze oraz inne osoby szczególnie zasłużone dla środowiska lekarskiego. Tego zaszczytu dostąpiło dwoje słupskich lekarzy – Józef Dobrecki oraz stomatolog Mariola Łyczewska. Doktor Dobrecki jest współtwórca samorządu lekarskiego od momentu reaktywacji Izb Lekarskich w 1989 roku. Od 2019 roku jest honorowym członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Odznaczenie Meritus Pro Medicis otrzymał już po raz drugi. Poprzednio w 2011 roku. Większość część swojego zawodowego życia poświęcił pracy w przychodni kolejowej w Słupsku.

– Jeśli chodzi o mnie, to nie lubię zmieniać miejsca pracy – podkreśla lek. Józef Dobrecki. – Przyszedłem tutaj tylko na dwuletni staż w 1964 roku i… do dzisiaj pracuję. To znaczy już nie pracuję, ale do dzisiaj mieszkam w Słupsku.

– Myślę, że to odznaczenie dostałam głównie za moją działalność w Naczelnym Sądzie Lekarskim – mówi lek. dent. Mariola Łyczewska. – Lekarzy w Polsce jest ponad 140 tysięcy, lekarzy stomatologów prawie 40 tysięcy i wszyscy lekarze mający prawo wykonywania zawodu muszą należeć do izb lekarskich. Takich izb w Polsce jest 23, plus Wojskowa Izba Lekarska. Naczelnym organem jest Naczelna Izba Lekarska. Odpowiedzialnością zawodową lekarzy zajmują się okręgowi rzecznicy, ich zastępcy, okręgowe sądy lekarskie oraz naczelny rzecznik i Naczelny Sąd Lekarski.

O wyróżnieniu lekarzy poinformowano w otwartej pod koniec 2021 roku nowej siedzibie Delegatury Słupskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Budynek mieści się przy ulicy Jodłowej 55, niedaleko Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Pierwsze kroki w kierunku pozyskania siedziby poczyniono już za kadencji poprzednich przewodniczących lekarzy – Józefa Dobreckiego i Wojciecha Homendy. W końcu to się udało, a delegatura zmieniła siedzibę po 20 latach funkcjonowania przy ulicy Stanisława Moniuszki, w warunkach, które już nie do końca odpowiadały lekarzom. W przestronnych pomieszczeniach ulokowano m.in. gabinet przewodniczącego. Jest także stylowy gabinet, w którym wisi portret słynnego lekarza przełomu XIX i XX wieku, Władysława Biegańskiego.

Delegatura istnieje już bardzo długo, ale zawsze były różnego rodzaju problemy lokalowe – mówi lek. Konrad Kiersnowski, przewodniczący Delegatury Słupskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. – Nie zawsze udawało się zapewnić nasze działania tak, jakbyśmy chcieli. W tym obiekcie już dysponujemy salą wykładowo-szkoleniową, w której mieści się około 40 osób, co na warunki delegatury w zupełności wystarcza. Mamy pomieszczenia dla naszego radcy prawnego, który pomocą prawną służy wszystkim członkom słupskiej delegatury. Mamy odpowiednie pomieszczenia na sekretariat, księgowość, salę prezydialną dla zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Myślę, że teraz możemy już tutaj spokojnie pracować.

Zmiana siedziby i remont miały na celu m.in. podtrzymanie prestiżu zawodu lekarza. Nie zapomniano o nieżyjących już pionierach słupskiej ochrony zdrowia, którzy w sposób szczególny zapisali się w historii medycyny. Ich zdjęcia portretowe umieszczono na ścianie pamięci. Jest także grafika przedstawiająca trzy słupskie kamieniczki Starego Rynku, którą słupska delegatura otrzymała od władz miasta. Remont obiektu ze względu na pandemię trwał 2 lata i kosztował około 2 mln zł. Środki na ten cel pochodziły wyłącznie ze składek członkowskich 13 i pół tysiąca lekarzy zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.