K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wyniki matur

0

Dzisiaj ogłoszono wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Uczniowie już od około godziny 8:30 mogli sprawdzić swoje osiągnięcia na portalu internetowym. Osoby, którym nie powiodło się podczas egzaminów z jednego przedmiotu, mogą ponownie przystąpić do matury w terminie poprawkowym – 23 sierpnia.

Tegoroczni maturzyści w porównaniu z poprzednim rocznikiem znacznie poprawili wyniki z egzaminów maturalnych. Według pierwszych podanych informacji uczniowie ze Słupska osiągnęli zdawalność na poziomie 94 procent. Nie powiodło się przy pierwszym podejściu do egzaminu 28 uczniom.

– Dwóch uczniów nie zdało więcej niż dwa egzaminy, w związku z tym ci uczniowie będą poprawiać egzaminy w przyszłym roku szkolnym, a 23 sierpnia 26 uczniów będzie miało możliwość podejścia do egzaminu poprawkowego – informuje Bogna Winiarczyk, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji UM w Słupsku. – Jak przedstawiają się wyniki konkretnych szkół? 100 procent zdawalności – II Liceum Ogólnokształcące, 98 procent – I Liceum Ogólnokształcące, 94,9 procent – V Liceum Ogólnokształcące i 84,4 procent – IV Liceum Ogólnokształcące. Pięć techników – zdawalność tego egzaminu 79,3 procent, a do egzaminu przystąpiło 426 uczniów. Około 20 procent uczniów nie zdało egzaminu, z tym że 5 procent nie zdało więcej niż dwa egzaminy. Które technikum jest najlepsze? Zespół Szkół Elektryk, Technikum nr 1 – 87,3 procent, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Technikum nr 2 – 86,7 procent, Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych – 79,3 procent. To są najwyższe wyniki, jeżeli chodzi o technika.

W sumie do matury w mieście przystąpiło 875 uczniów z techników, liceów ogólnokształcących i plastycznych. Warunkiem zaliczenia egzaminu było uzyskanie minimum 30% punktów z każdego z trzech egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

– W stosunku do ubiegłego roku wyniki są zdecydowanie o kilka punktów procentowych wyższe, w liceach o prawie 10 punktów procentowych i w technikach ponad 10 procent – mówi Bogna Winiarczyk. – Jeżeli porównamy wyniki szkół prowadzonych przez miasto Słupsk z wynikami województwa pomorskiego, to te wyniki są znacznie wyższe. W liceach o 13 punktów procentowych mamy wyższy wynik niż w województwie pomorskim i o 10 punktów procentowych w porównaniu z innymi liceami w Polsce. Jeżeli chodzi o technika, to mamy o 13 punktów procentowych wyższy wynik niż technika w województwie pomorskim i o 10 punktów procentowych, jeżeli chodzi o inne technika w Polsce – mówi zastępca wydziału edukacji słupskiego ratusza.

Według nieoficjalnych informacji najgorzej uczniom ze Słupska poszedł egzamin z matematyki. Zadowolonym ze swojego wyniku z matury gratulujemy. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.