K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Budowa ulicy Ordonówny

0

Rozpoczęła się budowa ulicy Hanki Ordonówny na słupskim osiedlu Zachód. W ramach inwestycji gruntowa droga otrzyma nawierzchnię z płyt betonowych. Oddanie ulicy do użytku ma nastąpić do końca sierpnia. Następnie wykonawca zajmie się ulicą Jacka Kaczmarskiego, której budowa ma się zakończyć w październiku.

Przebudowa gruntowej ulicy Hanki Ordonówny na słupskim osiedlu Zachód rozpoczęła się w minionych dniach, a jej wykonawcą jest bytowski Zimar. Wcześniej na tej ulicy, podobnie jak na całym osiedlu, zbudowano oświetlenie. Prace przebiegać będą na całej jej długości, czyli od ulicy Banacha do alei 3 Maja i skupią się przede wszystkim na położeniu nawierzchni. Jezdnia nie będzie jednak asfaltowa, a wykonana z płyt betonowych. Głównym powodem są finanse, którymi dysponuje ZIM. Oddanie ulicy do użytku ma nastąpić do końca sierpnia.

Przesłanka jest jedna, koszty – tłumaczy Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Docelowe zagospodarowanie dróg na tym osiedlu przekroczyłoby 30 milionów złotych, a my dysponujemy tymi milionami kilkoma. Dlatego jest wybór. Można by zrobić jedną drogę a nie siedem, ale mieszkańcy, którzy korzystają z dróg dojeżdżając do domów przy pozostałych siedmiu ulicach nadal korzystaliby z dróg gruntowych. Dlatego tworząc program rozbudowy dróg na tym osiedlu przyjęto zasadę, że te drogi, które będą stanowiły szkielet komunikacyjny, czyli już wybudowana ulica Zauchy, ulice Legionów Polskich, której budowa rozpocznie się w ciągu dwóch, trzech tygodni oraz ulice Banacha i Grechuty (przebudowa rozpocznie się w roku przyszłym) będą zagospodarowane docelowo, czyli z jezdniami bitumicznymi, chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Te drogi, które nie pełnia funkcji tranzytowej lub nie są szkieletem komunikacyjnym nawet dla tego osiedla, a są drogami dojazdowymi do konkretnych posesji wykonywane są w technologii z płyt betonowych.

Jak podkreśla Zarząd Infrastruktury Miejskiej, zastosowanie technologii budowy dróg z płyt betonowych pozwoli do przyszłego roku utwardzić wszystkie drogi na dynamicznie rozwijającym się osiedlu Zachód. Jedną z kolejnych ma być ulica Jacka Kaczmarskiego, którą wykonawca ma się zająć bezpośrednio po zbudowaniu ulicy Hanki Ordonówny. Oddanie do użytku tej ulicy ma nastąpić w październiku, a zakres prac ma być taki sam. Wcześniej na obu z nich wykonano prace wodociągowe i kanalizacyjne.

– W maju i czerwcu wodociągi prowadziły ostatnie prace, więc w tej chwili my już wchodzimy na teren uzbrojony i nie będzie tak, że te prace są prowadzone równocześnie – mówi Tomasz Orłowski. – Siłą rzeczy musi tak być na drogach, które już są zagospodarowane. Tutaj możemy sobie pozwolić na to, że rozkopujemy raz, żeby wykonać sieci, a po miesiącu czy dwóch wchodzimy ponownie, żeby wykonać roboty drogowe.

Koszt budowy dwóch półkilometrowych ulic Hanki Ordonówny i Jacka Kaczmarskiego wyniesie około 1,4 mln zł, z czego 80% pochodzi z dofinansowania z rządowego programu rekompensat za tarczę w Redzikowie. Są to dwie z czterech ulic obok Łady-Cybulskiego i Lawendowej, których przebudowa będzie możliwa dzięki temu dofinansowaniu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.