K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wypłata szkolnej wyprawki

0

W poniedziałek, 18 lipca, ruszyły wypłaty szkolnej wyprawki 300+ z rządowego programu „Dobry Start”. Wnioski o świadczenie na rok szkolny 2022/2023 przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i można je składać tylko drogą elektroniczną do 30 listopada.

Od poniedziałku, 18 lipca, w związku z rozpoczynającym się we wrześniu nowym rokiem szkolnym Zakłady Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce rozpoczęły wypłaty pierwszych szkolnych wyprawek 300+ z rządowego programu „Dobry Start”. Świadczenie jest przekazywane na zakup podręczników, książek czy przyborów szkolnych na dziecko od 7. roku życia. Czas na składanie wniosków na rok szkolny 2022/2023 rozpoczął się 1 lipca i potrwa do 30 listopada. Jednak jeśli rodzice dzieci pospieszą się i złożą dokumenty do końca sierpnia, to wypłatę otrzymają jeszcze na początku roku szkolnego, do 30 września. Złożenie wniosku od września do końca listopada spowoduje, że na trzystuzłotowe wsparcie trzeba będzie poczekać do 2 miesięcy.

ZUS po raz drugi, bo przejął to w zeszłym roku, wypłaca świadczenia z programu Dobry Start, to jest 300 złotych na wyprawkę szkolną – informuje Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy ZUS, oddział w Gdańsku. – Jest to świadczenie jednorazowe, bez żadnego kryterium dochodowego. Ono przysługuje na każde dziecko, które uczy się w szkole do ukończenia przez to dziecko 20 roku życia. Chyba, że dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, wówczas to świadczenie jest przedłużane do 24 roku życia, ale musi być spełniony warunek uczęszczania do szkoły.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych tylko do 14 lipca przyjął do rozpatrzenia ponad 1,3 miliona wniosków. Łącznie wsparcie ma trafić do 4,4 miliona uczniów, a rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. O przyznanie środków może wnioskować matka, ojciec, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny lub rodzic zastępczy. Informacja o akceptacji wniosku zostanie zamieszczona na profilu portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Wnioski możemy składać tylko w formie elektronicznej na trzy sposoby – wyjaśnia Krzysztof Cieszyński. Możemy to zrobić albo przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS, albo przez portal, który należy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej [email protected], albo też przez bankowość elektroniczną. Liczne banki czy Skoki udostępniają taka możliwość. Świadczenie wypłacane jest tylko w formie bezgotówkowej. Rodzic czy pelnoletnie dziecko, bo ono tez może taki wniosek złożyć, wskazuje numer konta bankowego, na które to świadczenie ma być przelane.

Świadczenie 300+ wypłacane w ramach rządowego program „Dobry Start” nie przysługuje dzieciom chodzącym do przedszkola oraz studentom. Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej łączna kwota udzielonego wsparcia z tego programu w latach 2018-2022 wyniesie około 6,65 miliarda złotych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.