K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kobylnica współpracuje

0

Gmina Kobylnica podpisała porozumienie w sprawie współpracy partnerskiej oraz deklarację przyjaźni i współpracy z miastem Jirkov w Republice Czeskiej. Dzięki tej umowie będzie możliwe zacieśnianie więzi między mieszkańcami oraz m.in. wymiana grup młodzieży i członków młodzieżowych organizacji.

Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy partnerskiej oraz deklaracji przyjaźni i współpracy między czeskim miastem Jirkov i gminą Kobylnica nastąpiło w połowie lipca. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, a podpisali je burmistrz czeskiego miasta Darina Kováčová oraz wójt gminy Kobylnica Leszek Kuliński. 19-tysięczny Jirkov leży w północno-zachodnich Czechach, w regionie Usti nad Labem, przy granicy z Niemcami. Priorytetem dla obu stron ma być wymiana grup młodzieży i członków młodzieżowych organizacji i stowarzyszeń. Realizowana ma być m.in. wymiana przedstawicieli rad miasta, animatorów działań kulturalnych, przedstawicieli organizacji społecznych i przedstawicieli biznesu. W planach jest także wspólna organizacja różnych wydarzeń.

Jest o gmina typowo przemysłowa, gmina również z charakterem turystycznym, niedaleko Saksonii – informuje Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica. – Bardzo ciekawa, fajnie zorganizowana. Współpracujemy już z ta gminą od czterech lat. Wspólnie uczestniczyliśmy w kilkunastu wydarzeniach w Czechach i u nas. Skupiamy się przede wszystkim na wymianie młodzieży, na działaniach sportowych i kulturalnych. Do tej pory mieliśmy już w tym zakresie kilka wydarzeń i chcemy je kontynuować. Pandemia uniemożliwiła nam wcześniejsze podpisanie tego porozumienia, a w tym roku podjęliśmy decyzję o wspólnych działaniach.

Dzięki podpisanemu porozumieniu obie społeczności lokalne będą przede wszystkim wspierać wszelkie działania w obszarach, w których łączy je wspólnota interesów prowadzących do wzajemnego zrozumienia, wymiany wiedzy, doświadczeń i pogłębiania przyjaźni. Jak przekonuje wójt gminy Kobylnica, Leszek Kuliński, podpisane porozumienie będzie korzystne dla mieszkańców i pozytywnie wpłynie na rozwój gminy, podobnie jak wcześniej zawarte porozumienia z innymi europejskimi samorządami.

Jestem przekonany, że to będzie służyło naszym mieszkańcom tak, jak porozumienia, które zawieraliśmy jeszcze lat temu 20 z innymi samorządami – mówi wójt Leszek Kuliński. – Sporo naszej młodzieży wyjeżdżało, wyjeżdża. W tym roku młodzi ludzie również mieli okazje uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez samorządy. Liczymy na to, że gmina Jirkov dołączy do tych samorządów zapraszając naszą młodzież do realizacji ciekawych przedsięwzięć. W tym roku kola gospodyń wiejskich uczestniczyły w wielu imprezach. W roku przyszłym już planujemy wysłać naszą młodzież na obóz zimowy do Czech. Będzie okazja do nauki jazdy na nartach i wypoczynku w zimowej atmosferze gór.

Zarówno Jirkov jak i Kobylnica będą zabiegały o zacieśnianie więzi między lokalnymi społecznościami i ich mieszkańcami. Współpraca ma przyczyniać się do rozwoju europejskich zasad otwartości, zrozumienia i sprawiedliwości. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.