K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Niedługo czternasta emerytura

0

Od 25 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał tzw. czternastą emeryturę. Emeryci i renciści nie muszą składać żadnego wniosku, a to kolejne dodatkowe świadczenie pieniężne trafi do nich automatycznie z urzędu.

Pod koniec sierpnia pierwsi emeryci, renciści i osoby, które pobierają świadczenia długoterminowe, otrzymają tzw. czternastą emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To dodatkowe roczne świadczenie pieniężne trafi do 9 milionów uprawnionych. „Czternastka” wypłacona będzie też osobom pobierającym renty socjalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, renty inwalidzkie oraz świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W systemie mundurowym oraz w wypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc otrzymają „czternastkę” w październiku.

W tym roku wypłacimy kolejny raz czternaste emerytury – zapowiada Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy ZUS, oddział w Gdańsku. W kwietniu wypłaciliśmy dodatkowe świadczenie roczne, które nazywamy trzynastką, a w sierpniu rozpoczniemy wypłacanie czternastych emerytur. Ten pierwszy termin to jest 25 sierpnia, a kolejne terminy będą już wrześniowe, czy 1, 5, 6, 10, 15 i 20 dzień września. One są wypłacane razem z tymi głównymi świadczeniami, czyli rentami lub emeryturami.

W tym roku czternasta emerytura wyniesie 1.338 złotych i 44 grosze brutto, czyli 1.217 złotych i 98 groszy netto. W pełnej wysokości otrzyma ją około 7,7 miliona osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2.900 złotych brutto. Aby otrzymać pieniądze, nie trzeba składać żadnego wniosku. Emeryci z emeryturami powyżej 4.188 złotych i 44 groszy brutto nie otrzymają „czternastki”.

Z tego świadczenia jest potrącana składka na ubezpieczenie zdrowotne, stąd różnica między brutto a netto – zaznacza Krzysztof Cieszyński. – To świadczenie wypłacane jest na trochę innych zasadach niż trzynasta emerytura, czyli do kwoty zasadniczego świadczenia 2.900 złotych brutto jest ono wypłacane w pełnej wysokości, a powyżej tej kwoty aż do kwoty 4.188,44 złotych wypłacane jest złotówka za złotówkę, więc jest sukcesywnie pomniejszane. Tu jest jeszcze ograniczenie kwotowe i ta czternastka nie może być niższa niż 50 złotych. Jeżeli miałaby być niższa niż 50 złotych, to takie świadczenie już ie będzie wypłacane.

Czternasta emerytura nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia uzupełniające dla osób niesamodzielnych. Nie będzie też podlegała potrąceniom, w tym także zajęciom komorniczym. Ze wstępnych szacunków wynika, że w tym roku na „czternastkę” może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.