K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Codzienność w słowińskiej zagrodzie

0

Regionalne tradycje wciąż budzą zainteresowanie nie tylko turystów odwiedzających Pomorze Środkowe. Przykładem może być cykl letnich imprez organizowanych w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, opatrzony tytułem „W słowińskiej zagrodzie”.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.