K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Debata o kulturze regionu

0

W najbliższą środę, 24 sierpnia, o godzinie 12 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku odbędzie się debata poświęcona dziedzictwu kulturowemu regionu słupskiego. W spotkaniu weźmie udział 12 osób zajmujących się różnymi dziedzinami życia społecznego.

Debata poświęcona materialnemu i niematerialnym dziedzictwu kulturowemu regionu słupskiego odbędzie się w najbliższą środę, 24 sierpnia, o godzinie 12 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Grodzkiej w Słupsku. Do udziału w spotkaniu organizatorzy zaprosili 12 ciekawych osób zajmujących się różnymi dziedzinami życia społecznego. Wśród gości znaleźli się m.in. historycy i wykładowcy akademiccy, dyrektorzy teatrów, bibliotek, domów kultury, przedstawiciele Naczelnej Organizacji Technicznej, Izby Historii Kolei oraz innych instytucji. Debatę poprowadzi Danuta Sroka, bibliotekoznawca i kustosz biblioteki. Każdy z mówców przedstawi swoją definicję i podejście do tematu dziedzictwa kulturowego regionu słupskiego. Uczestnicy spróbują też wypracować regionalną definicję kultury. Porozmawiają o dziedziczeniu i pozostawieniu własnych testamentów dla przyszłych pokoleń. Nie zabraknie też wspomnień i refleksji.

Będziemy rozmawiać o kulturze, o regionie, o tym co chcemy, żeby się zmieniło, o tym co już było, zatem będzie i historia, i teraźniejszość – zapowiada Danuta Sroka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. – Opowieści historyczne, pamięć i wspomnienie to jest temat bardzo ważny, jeżeli chodzi o tożsamość miejsca, o kulturę w Słupsku i regionie. Generalnie nasze spotkanie ma dotyczyć synergii w sensie takim, że chciałabym, żebyśmy tworzyli coś wspólnie, żebyśmy wypracowali taka przestrzeń, która w przyszłości będzie realizowana w sensie informacyjnym i twórczym.

Uczestnicy spotkania powiedzą, jaką wartość ma region słupski i jego dziedzictwo dla każdego z nich. Będą się też zastanawiać dlaczego nie jest ono należycie doceniane oraz co zrobić, by tę spuściznę ocalić. Padną przykłady dobrych praktyk, chociażby takich jak stworzenie biblioteki w zabytkowym budynku dworca PKP w Korzybiu. Debata dotyczyć będzie też kultury człowieka i zmieniających się na przestrzeni lat relacji międzyludzkich, które dziś są coraz trudniejsze.

Zachęcam państwa do tego, żeby budować strategie przyszłości w kontekście kultury regionu, dziedzictwa materialnego i niematerialnego – mówi Danuta Sroka. – Po to, żeby wypracować na przyszłość, a może nawet zdefiniować tożsamość pomorską.

Debata poświęcona dziedzictwu kulturowemu regionu słupskiego odbędzie się w ramach projektu „Centrum, czyli spotkania, dialog, konsultacje i budowanie społeczeństwa obywatelskiego” organizowanego przez słupską Fundację Imperio. Wstęp na debatę jest bezpłatny. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.