K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nielegalny parking

0

Słupska radna Renata Stec w oficjalnym zapytaniu do prezydent miasta zwraca uwagę na niezgodne z prawem parkowanie na ciągu pieszym obok kościoła Mariackiego. Jak informuje radna i pobliscy mieszkańcy, codziennie na tym łączniku zaparkowany jest sznur samochodów, a niektórzy kierowcy skracają sobie wyjazd, przejeżdżając po chodniku.

Na łączniku pomiędzy ulicami Nowobramską i Łukasiewicza codziennie zauważyć można zaparkowane po obu stronach samochody. Według radnej Renaty Stec oraz pobliskich mieszkańców parkowanie w tym miejscu jest niezgodne z prawem, ponieważ ten łącznik jest ciągiem pieszym, a jednocześnie dojazdem pożarowym.

– W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ten teren to ciąg pieszy, dlatego moje zapytanie: skąd te samochody? Nie ma oznakowania ani z jednej, ani z drugiej strony, że tutaj mogą one parkować – mówi radna Renata Stec. – Mieszkańcy wielokrotnie interweniowali, czy ustnie, czy pisemnie, ręce rozkładają, stąd moje trzy pytania, na które oczekuję od pani prezydent odpowiedzi. Tym bardziej, że widać przecież, że ten obszar jest szczególny ze względu na to, w jakim miejscu się znajdujemy – przy kościele Mariackim, cały obszar jest zrewitalizowany, znajduje się po opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków. Samochody przyjeżdżają zewsząd, rejestracje nie są nasze miejskie, są i z gminy Słupsk, i z całej Polski, i ze świata. Przyjeżdżają tu ze Słupska, chwała, niech przyjeżdżają, tylko niech parkują tam, gdzie do tego są wyznaczone miejsca. Mamy tych stref dużo, i parkowania, i miejsc postojowych, ale nie łammy przepisów. Zwłaszcza że, o, ta kostka – już do ZIM-u powinnam zgłosić, że jest brudna przez oleje samochodowe, zaśmiecona, tak jak widzimy to w całym Słupsku, że brakuje tej kostki, że jest psuta, a nas kosztuje to bardzo dużo pieniędzy, więc oczekuję od pani prezydent na udzielenie odpowiedzi, ustosunkowanie się i jeżeli ma być to zmiana, ma być to miejsce postojowe, to niech to dobrze zostanie oznakowane.

Niektórzy z najbardziej niesubordynowanych kierowców ignorują znajdujący się naprzeciw chodnik i często skracają sobie wyjazd na Stary Rynek. Wprowadzać w błąd kierowców może lekko przekrzywiony znak, który – gdy spojrzy się pod odpowiednim kątem – może sugerować, że znajdują się tam miejsca do parkowania. Jednak brak oznakowania poziomego oraz parkometrów – a łącznik jest w strefie płatnego parkowania – wskazują, że nie ma tu miejsc postojowych. Jak poinformowała nas słupska Straż Miejska, obecnie prowadzi ona działania wraz z PGM-em, by w końcu odpowiednio oznakować łącznik i ukrócić ten proceder. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.