K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Letnie inwestycje

0

Podczas lata w gminie Słupsk prowadzonych jest kilka inwestycji. Ostatnio zakończyła się przebudowa ulicy Przemysłowej w Głobinie. Na swoje zakończenie czeka jeszcze między innymi budowa toru rowerowego typu pupmptruck w Redzikowie.

Lato to czas wielu inwestycji w gminie Słupsk. Kilka planowanych przedsięwzięć zostało już zakończonych, podczas gdy na pozostałych cały czas prowadzone są prace budowlane. Jednym z zadań kontynuowanych jest budowa toru rowerowego oraz placu aktywności ruchowej w Redzikowie. Cała inwestycja kosztuje ponad 6 milionów złotych, z czego gmina otrzymała dofinansowanie na ten cel w wysokości 5 milionów.

Zakończyła się również bardzo wyczekiwana przebudowa ulicy Przemysłowej w Głobinie – informuje Ewa Guzińska, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Słupsk. – Jest to ulica w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów przemysłowych. Przebudowa tej drogi polegała między innymi na zbudowaniu miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, chodników i kosztowała ponad 3 miliony złotych. Ta inwestycja w całości została sfinansowana z budżetu gminy Słupsk. Ku końcowi zbliża się budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Strzelinko. Oprócz centrum zlokalizowana tam będzie również strażnica OSP. We Wrześciu trwa rozbudowa szkoły. Obejmie ona przedszkole, powstaną kolejne sale lekcyjne, miejsca warsztatowe i zajęć integracyjnych. Zakończenie tej inwestycji planujemy na przyszły rok w maju i zostanie ona dofinansowana w ramach programu zwiększającego szanse rozwojowe ziemi słupskiej.

Ku końcowi zmierza również projekt rewitalizacji Zagrody nr 5 w Swołowie. Docelowo będzie to miejsce spotkań twórców i realizacji innych działań artystycznych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.