K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Obywatelsko w Kobylnicy

0

W VII edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy gminy Kobylnica oddali ponad 9.500 głosów na zadania społeczne i infrastrukturalne. W tym roku na realizację wszystkich zwycięskich zadań gmina przeznaczy 545 tysięcy złotych.

Mieszkańcy gminy Kobylnica zagłosowali i wybrali inwestycje oraz zadania społeczne, które wykonane zostaną w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego. Dzięki temu już w przyszłym roku zrealizowanych zostanie dziewięć zadań społecznych, których celem będzie między innymi integracja mieszkańców.

– Budżet obywatelski gminie Kobylnica funkcjonuje od 2016 roku, czyli mamy za sobą siedem lat funkcjonowania. Pierwsza edycja w roku 2016 – kwota, jaką zadysponowaliśmy do podziału przez mieszkańców, wynosiła 300 tysięcy złotych. Teraz budżet, który obowiązuje na 2023 rok, to 550 tysięcy, prawie stuprocentowy wzrost – mówi wójt gminy Kobylnica Leszek Kuliński. – Corocznie dokładamy 50 tysięcy, tak więc budżet ten będzie wzrastał i będzie jeszcze bardziej atrakcyjny, ale inflacja będzie pewnie zjadała część tych pieniędzy. Rzeczywiście na zadania infrastrukturalne przeznaczamy pół miliona złotych, to pięć zadań po 100 tysięcy. A dlatego 5 zadań, bo gmina jest podzielona na 5 stref, w których odbywa się głosowanie. Jeżeli natomiast chodzi o zadania społeczne czy zadania integracyjne, to tych zadań przewidujemy zawsze 10. W tym akurat roku komisja uznała, że 9 zadań spełnia wymogi, a pozostałe zadania, które zostały złożone, nie były zbyt atrakcyjne, dlatego podjęto decyzję, że tylko 9 zadań zostanie dofinansowanych po 5 tysięcy złotych, czyli w sumie 45 tysięcy. Tak więc na budżet obywatelski w roku 2023 wydamy 545 tysięcy złotych.

Jednym z zadań infrastrukturalnych będzie utworzenie szlaku przyrodniczo-edukacyjnego wokół jeziora Dudek w Ścięgnicy. Dotychczasowa gruntowa ścieżka okalająca akwen zastąpiona zostanie nawierzchnią szutrową, a na trasie ustawione zostaną punkty z informacjami na temat występującej tam flory i fauny.

– Jeżeli chodzi o 5 zadań infrastrukturalnych, to są to zadania wybrane spośród 12, także w 5 strefach gminy Kobylnica – mówi wójt Leszek Kuliński. – To m.in. budowa ogrodu sensorycznego w Kobylnicy na potrzeby integracji dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, budowa skate parku w Kwakowie – to rozbudowa tego parku, a także zadania związane z poprawą jakości życia mieszkańców, czyli budowa chodników na terenie sołectw w gminie Kobylnica. To jest właściwie to wszystko, co mieszkańcy zaproponowali. Były jeszcze inne zadania, ale one w głosowaniu otrzymały mniejszą ilość głosów.

Ogólnie mieszkańcy gminy oddali 9,5 tysiąca głosów na przyszłoroczne zadania. Prace nad inwestycjami rozpoczną się na początku wiosny przyszłego roku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.