K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przebudowa ulicy Kopernika

0

W najbliższy czwartek, 13 października, zaprezentowana zostanie koncepcja przebudowy ulicy Kopernika w Ustce. Burmistrz Jacek Maniszewski i starosta Paweł Lisowski zapraszają zainteresowanych do sali 101 Urzędu Miasta Ustka o godzinie 17.

Eliza Mordal, rzecznik prasowy usteckiego ratusza informuje, że dokumentacja została zlecona przez Zarząd Dróg Powiatowych w dwóch wariantach. Oba zakładają budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz peronów autobusowych bez zatok. Różnica pomiędzy koncepcjami polega na zwiększeniu w wariancie drugim liczby miejsc parkingowych, kosztem wycinki drzew i redukcji terenów zielonych. Oba warianty zamieszczone zostały na stronie internetowej www.ustka.pl/pl/artykul/14/8499/ulica-kopernika-koncepcja-przebudowy.

Jednocześnie UM Ustka zwraca się do mieszkańców z prośbą o wyrażenie do dnia 21 października br. opinii do przedstawionych dokumentów:

• elektronicznie na adres e-mail: [email protected] 

• papierowo w Biurze Podawczym Urzędu Miasta lub na adres: ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 3

Uwaga: W sytuacji zgłaszania uwag władze usteckiego ratusza proszą o wskazanie preferowanego wariantu przebudowy. (opr. rkh)

Wariant 1

Wariant 2

 

Skomentuj