K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Miasto i sąsiedzi – wydatki na inwestycje

0

Gmina Słupsk zajęła 1. miejsce wśród gmin wiejskich w powiecie słupskim ze względu na skalę przeprowadzonych inwestycji samorządowych w latach 2019-2021 i 29. miejsce wśród 1.523 gmin wiejskich w kraju. To wyniki rankingu przeprowadzonego przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, którego wyniki opublikowane zostały w październiku tego roku. Pod uwagę brana była całość wydatków majątkowych, nie tylko inwestycyjnych, poniesionych przez samorządy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Średnie wydatki inwestycyjne per capita wyniosły w latach 2019-2021 w gminie Słupsk 2.411,63 zł. We wcześniejszych rankingach obejmujących lata 2017-2019 i 2018-2020 zaobserwować można było konsekwentną poprawę pozycji tego samorządu. Z miejsca 43. przesunął się na 38., a obecnie zajmuje już 29. lokatę w skali kraju. To bardzo dobry rezultat, biorąc pod uwagę konkurencję ponad półtora tysiąca wszystkich gmin wiejskich. Zwycięzca w tej kategorii, gmina Kleszczów, realizuje inwestycje na poziomie 12.442,66 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ale tę niezachwianą pozycję lidera zawdzięcza wysokim podatkom, jakie płaci kopalnia węgla brunatnego i elektrownia Bełchatów. Kolejny w rankingu samorząd – gmina Rząśnia – wartość inwestycji per capita ma już dużo niższą, bo na poziomie 4.202,37 zł. Z kolei gmina Kobylnica ulokowała się na miejscu 135. z kwotą 1.523,77 zł, a gmina Ustka nieco dalej, bo na pozycji 139., osiągając wynik 1.514,97 zł wydatków inwestycyjnych na mieszkańca.
.
Miasto Słupsk wśród 48 miast na prawach powiatu zajmuje dość dobrą pozycję, jednak odleglejszą niż w latach ubiegłych, bo dopiero 13., z sumą inwestycji per capita 1.7010,21 zł. Wcześniej były to odpowiednio miejsca 6. (2017-2019) i 4. (2018-2020). Lider stawki – miasto Świnoujście – może natomiast pochwalić się wydatkiem inwestycyjnym w kwocie 9.411,93 zł na jednego mieszkańca.
.
W kolejnej kategorii samorządów – powiatów – powiat słupski zajął 32. lokatę na 314 biorących udział w rankingu. Tu widoczny jest sukcesywny wzrost wydatków inwestycyjnych, które w latach 2019-2021 osiągnęły poziom 357,68 zł na jednego mieszkańca. Powiat słupski z roku na rok poprawiał swoją pozycję, przechodząc wcześniej z miejsca 97. (2017-2019) na 67. (2018-2020). Czołowe miejsce w tej tabeli zajmuje powiat wysokomazowiecki z kwotą per capita 701,65 zł.
.
W kategorii tzw. miast innych, poza powiatowymi i na prawach powiatu, miasto Ustka znalazło się na znakomitej 11. pozycji spośród 620 zgłoszonych do rankingu. Tu wzrost wartości inwestycji per capita jest w ostatnich latach najbardziej widoczny. Jeszcze w okresie 2017-2019 Ustka zajmowała odległą 196. lokatę, natomiast w rankingu 2018-2020 przeskoczyła już na miejsce 78., teraz natomiast niewiele brakuje jej do pierwszej dziesiątki. W przeliczeniu na jednego mieszkańca średnie wydatki inwestycyjne wyniosły 2.193,90 zł.
.
Magazyn „Wspólnota” od 32 lat podejmuje tematy związane z samorządami, publikując rankingi gmin i powiatów. Ostatni raport dotyczący skali wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji znaleźć można na stronie www.wspolnota.org.pl/rankingi.
Joanna Wojciechowicz-Bednarek

Skomentuj