K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowe przeprawy w gminie Słupsk

0

Gmina Słupsk wzbogaci się w najbliższym roku o nowe trasy rowerowe i drogowe. W ubiegłym miesiącu podpisane zostały w tej sprawie dwie umowy dotyczące realizacji inwestycji na terenie Swochowa i obszarze nadrzecznym na styku Włynkówka i Swochowa.
.
W ramach pierwszego przedsięwzięcia przebudowana zostanie droga gminna w Swochowie od skrzyżowania z drogą 213 w kierunku Bukówki. Zadanie to obejmuje także zagospodarowanie poboczy, w tym budowę ścieżki rowerowej. Nowa nawierzchnia asfaltowa dla pojazdów będzie mieć 5,5 metra szerokości, natomiast ciąg dla jednośladów – 2,5 metra. Trasa dzięki poprawie infrastruktury stanie się dużo bezpieczniejsza dla kierowców i pieszych. Zmodernizowana droga gminna wzbogacona zostanie o oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową i kanał technologiczny. Planowane jest także wykonanie zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej wraz z chodnikiem i peronem dla pasażerów.
.
Koszt przedsięwzięcia wynosi nieco ponad 5 milionów 250 tysięcy złotych. Wykonawcą jest firma Strabag, która na realizację robót ma 10 miesięcy od momentu zawarcia umowy.
.
Drugą inwestycją, która w niedługim czasie zrealizowana zostanie na terenie gminy Słupsk, jest kładka pieszo-rowerowa na rzece Słupi, która połączy dwie słabo skomunikowane części samorządu – Swochowo i Włynkówko. Nowa narzeczna przeprawa pojawi się na wysokości przystani kajakowej we Włynkówku.
.
– Pomysł i inicjatywa zrodziły się rok temu na zebraniu wiejskim we Włynkowie – informowała w lipcu 2021 roku wójt gminy Słupsk Barbara Dykier. – Mieszkańcy zapytali, czy istniałaby możliwość wykonania kładki, czyli połączenia tej wschodniej części gminy z północną i zachodnią. Tym bardziej że ścieżka rowerowa wzdłuż DK 21 ma biegnąć aż do Ustki. Byłoby to cudowne połączenie. Przedstawiłam ten pomysł radnym podczas sesji. Mnie samej jako mieszkance gminy i wójtowi ten pomysł bardzo się spodobał. Zwłaszcza że kilkadziesiąt lat temu był most przez Słupię, który łączył Siemianice z Włynkówkiem i Włynkowem.
.
Inwestycja zgodnie z umową powinna zakończyć się w terminie 12 miesięcy. Koszt realizacji wynosi 3 miliony 487 tysięcy złotych. Zadanie finansowane jest z budżetu samorządu. Kładka o długości 49 metrów dostępna będzie dla pieszych i rowerzystów. Zgodnie z zakresem prac najpierw zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, podczas których zdemontowany zostanie dotychczasowy pomost, stanowiący przystań kajakową, a po wykonaniu zabezpieczenia brzegu rzeki Słupi zostanie on odtworzony. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj