K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ustka w piątce najlepszych

0

Urząd Miasta Ustka poinformował o sukcesie tego samorządu. W Rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w kategorii gmin miejskich Ustka zajęła wysokie 5. miejsce.

Jak informuje Eliza Mordal, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ustka, „ranking opracowywany jest przez zespół prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej. Uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu. Tworzony jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, w oparciu o analizę wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska.
O miejscu w rankingu decyduje suma punktów pochodząca z oceny 15 kryteriów. Wśród nich są między innymi: wydatki majątkowe inwestycyjne per capita (na osobę); wydatki na transport i łączność per capita; liczba pracujących i liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców; liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców; napływ i odpływ ludności. W naszej kategorii Ustkę wyprzedziły: Karpacz, Złotów, Krynica Morska i Wysokie Mazowieckie. Na 10 miejscu znalazła się Łeba”.

Uroczysta konferencja, podczas której ogłoszono wyniki rankingu, odbyła się w Warszawie. Ustkę reprezentował Jarosław Teodorowicz, naczelnik wydziału rozwoju lokalnego i integracji europejskiej. Partnerami konferencji byli: Sejm RP (komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej), Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. (opr. rkh)

Skomentuj