K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Będą wodociągi i kanalizacja

0

Dzisiaj (16 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisane zostały umowy o przyznaniu pomocy beneficjentom w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. W podpisaniu umów uczestniczył marszałek Mieczysław Struk.

Pomoc przyznana miejscowościom to dokładnie kwota 83 705 690 zł. Dzięki temu pomorskie gminy będą mogły wybudować, przebudować lub zmodernizować infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe, zbiorniki retencyjne czy rozbudować lokalne oczyszczalnie ścieków. Nabór wniosków trwał od dnia 28 marca 2022 r. do dnia 6 maja 2022 r. W sunie ze środków przeznaczonych na ten cel skorzysta 27 gmin. Wśród nich znalazły się dwa samorządy z regionu słupskiego.

Ponad 3 miliony złotych otrzymało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach. Pieniądze te przeznaczone zostaną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorowo oraz modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla miejscowości Chorowo i Osowo w gminie Kępice. Drugim samorządem, który otrzyma marszałkowską pomoc jest gmina Ustka. Przyznana jej została kwota ponad 1,8 miliona złotych z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Duninowo, Pęplino oraz Zimowiska. (opr. rkh)

Skomentuj