K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Reaguj na potrzebujących pomocy

0

Spadek temperatur i pierwsze zwiastuny zimy spowodowały, że Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku wystosowało apel do mieszkańców miasta. Chodzi w nim o zwracanie większej uwagi na osoby bezdomne i potrzebujące pomocy. Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty tego apelu.

„Zbliżająca się zima niesie ze sobą nie tylko zagrożenie utraty zdrowia, ale także utraty życia z powodu nadmiernego wychłodzenia organizmu. Ważne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, ogródkach działkowych, w wiatach śmietnikowych, prowizorycznych namiotach i wszystkich pustostanach na terenie miasta. Nie przechodźmy obojętnie obok człowieka, znajdującego się w sytuacji zagrożenia utraty życia lub zdrowia. Skuteczność działań służb uzależniona jest także od aktywności mieszkańców Słupska. Pamiętajmy! Nasza reakcja może uratować komuś życie.

Główną instytucją zapewniającą wszechstronną pomoc osobom bezdomnym przebywającym
na terenie Słupska jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Słonecznej 15 D. Ośrodek prowadzi wielopłaszczyznowe działania w zakresie interwencji, profilaktyki, pomocy materialnej i rzeczowej oraz pracy socjalnej polegającej m.in. na opracowaniu indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności i wspieraniu w jego realizacji.

Ogromną rolę w zabezpieczeniu osób bezdomnych odgrywają również organizacje pozarządowe:
1. Stowarzyszenie Monar Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku: telefon 59 80 42 65,
2. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie: telefon 59 842 94 45,
3. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku: telefon 502 761 165,
4. Stowarzyszenie Horyzont – Streetworkerzy, pn.-pt. 07.00-15.00: telefon 577 774 500.
Wykaz numerów telefonu do instytucji udzielających wsparcia osobom bezdomnym:
• Ogólnoeuropejski numer alarmowy: telefon alarmowy 112,
• Pogotowie Ratunkowe: telefon alarmowy 999,
• Straż Miejska: telefon alarmowy 986,
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – Zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców,
pn. – pt. 07.30-15.30: telefon 59 814 28 75,
• Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku: telefon alarmowy 59 842 64 67, 59 848 84 97, 693 390 025.

Na terenie miasta Słupska funkcjonują następujące placówki dla osób bezdomnych:
1. Noclegownia Towarzystwa Brata Alberta – czynna cały rok, otwarta w godz. od 18:00 do 8:00. Pomocą objęte są osoby bezdomne trzeźwe, które zaakceptują regulamin placówki.
2. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn TPBA – czynne całodobowo przez cały rok. Zapewnia bezdomnym mężczyznom skierowanym decyzją administracyjną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie tymczasowe schronienie. Każda skierowana osoba powinna mieć podpisany kontrakt socjalny. Pomocą objęte są tylko osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
3. Schronisko z usługami opiekuńczymi TPBA – przeznaczone dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny. Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
4. Mieszkanie chronione treningowe dla bezdomnych kobiet przy ul. Towarowej prowadzone
przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Do placówki przyjmowane są kobiety na podstawie decyzji administracyjnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W mieszkaniu prowadzony jest program usamodzielniania.
5. Mieszkanie chronione treningowe dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Tuwima prowadzone
przez Stowarzyszenie Horyzont. Do placówki przyjmowani są mężczyźni na podstawie decyzji administracyjnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W mieszkaniu prowadzony jest program usamodzielniania.
6. Ogrzewalnia Stowarzyszenia Monar przy ul. Gdyńskiej 13A – czynna cały rok.
Otwarta w godz. od 18.00 do 8.00 rano. Przeznaczona jest zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Placówka zapewnia niezbędną odzież w zależności od pory roku, podstawowe środki higieniczne oraz ciepły napój.
7. Świetlica Stowarzyszenia Monar przy ul. Gdyńskiej 13A – otwarta w godz. od 10.00 do 18.00. Pełni funkcję pomieszczenia do spożywania posiłków, prowadzenia zajęć terapeutycznych
i spędzania czasu wolnego.
8. Łaźnia Stowarzyszenia Monar przy ul. przy ul. Gdyńskiej 13A czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 9.00 do 14.00. W ramach funkcjonowania łaźni zapewniony jest dostęp do środków higienicznych, czystych ręczników, a także jednorazowych przyborów do golenia i zestawów do higieny jamy ustnej.
9. Jadłodajnia MOPR przy ul. Jaracza 5 – osoby bezdomne od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-14.00 mają możliwość skorzystania z ciepłego posiłku. Dodatkowo od godz. 14.00 wydawane są obiady osobom bezdomnym nie posiadającym decyzji administracyjnych przyznających posiłek.

Dziękujemy wszystkim Instytucjom, organizacjom pozarządowym i wolontariuszom zaangażowanym w poprawę sytuacji życiowej osób bezdomnych. To dzięki Waszej pracy, zaangażowaniu i dbałości o drugiego człowieka osoby bezdomne uzyskują wsparcie i pomoc. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.