K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Sprzedaż z obowiązkową kaucją

0

W październiku przedstawiono projekt ustawy wdrażającej system kaucyjny w Polsce. Kaucją w sklepach planuje się objąć opakowania do napojów, w tym butelki PET do 3 litrów pojemności, puszki aluminiowe do 1 litra oraz butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Natomiast jednorazowe opakowania ze szkła, np. tzw. małpki, nie zostały ujęte w systemie. W toku prac nad projektem ustawy mówiło się o wprowadzeniu do jego zapisów ogólnej kategorii „puszka metalowa”, co pozwoliłoby zaimplementować do systemu kaucyjnego także puszkę stalową, nie tylko aluminiową. Mimo że z takiej opcji ostatecznie zrezygnowano, teraz – podaje Portal Komunalny – wiceminister MKiŚ Jacek Ozdoba zapowiada powrót do tego rozwiązania.
.
Powszechny system kaucyjny zakłada przyjmowanie ww. opakowań bez paragonu, a obligatoryjnie objęte nim miałyby być punkty handlu detalicznego i hurtowego o powierzchni powyżej 200 mkw., które będą od klientów pobierać i zwracać kaucje za oddanie pustych butelek po napojach, puszek czy opakowań z tworzyw sztucznych. Natomiast wszystkie sklepy bez względu na wielkość powierzchni będą musiały pobierać kaucję za tego rodzaju opakowanie. Mniejsze placówki poniżej 200 mkw. będą mogły odbierać puste opakowania i zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Kaucja stanowić będzie określoną kwotę pieniężną i tylko w takiej postaci może być oddana klientowi.
.
System kaucyjny ma być narzędziem wsparcia recyklingu i skutecznego odzyskiwania wysokiej jakości surowca. Do systemu dopuszczonych będzie wielu operatorów, którzy staną się właścicielami zbieranych odpadów, przy czym mogą to być jedynie podmioty utworzone przez producentów wprowadzających na rynek napoje w opakowaniach.
.
W przepisach projektowanej ustawy określono maksymalną wysokość kaucji na poziomie 2 złotych, jednak jej docelowa wysokość ostatecznie zostanie dopiero wprowadzona stosownym rozporządzeniem. Aby zgodnie z planem wprowadzić system kaucyjny od 2025 roku, prace nad tworzeniem nowego prawa muszą zakończyć się do końca bieżącego roku. (jwb)

Skomentuj