K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przenosiny urzędu

0

W Kobylnicy zakończono budowę nowego budynku urzędu gminy, zlokalizowanego na tyłach obecnej siedziby władz samorządu przy ulicy Głównej 20. Brakuje jeszcze pasażowej konstrukcji, która na wysokości pierwszego piętra połączy oba obiekty, jednak przenosiny wydziałów do nowego miejsca już się rozpoczęły.
.
Urząd Gminy Kobylnica informuje, że przeprowadzka potrwa od 23 listopada do 5 grudnia. Aktualnie na parter nowo oddanego do użytku urzędu relokowane są wszystkie komórki zajmujące się obsługą klienta. Znajdować się tam będą kasy, duża sala wielostanowiskowej obsługi interesantów oraz jednostki zajmujące się podatkami, opłatami lokalnymi, dowodami osobistymi, ewidencją ludności, działalnością gospodarczą i gospodarką odpadową. Na pierwszym piętrze zaplanowano salę konferencyjną wraz z pomieszczeniami do obsługi rady gminy, natomiast najwyższe piętro zarezerwowano dla działów zamówień publicznych i informatyki. Z kolei w starym obiekcie swoje gabinety nadal będzie mieć kierownictwo samorządu – wójt, jego zastępca, sekretarz, skarbnik, a także księgowość budżetowa, inwestycje i planowanie przestrzenne. Cały obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych.
.
Jak wynika z ustaleń z wykonawcą, ostatni element inwestycji, czyli korytarzowy łącznik, powstanie najpóźniej do 20 stycznia. Umożliwi on pracownikom i klientom, w tym także osobom poruszającym się na wózkach swobodne przemieszczanie się z jednego budynku do drugiego.
.
W ramach inwestycji na tyłach nowego urzędu wybudowano także przestronny parking z 50 miejscami postojowymi. Na realizację inwestycji o wartości ponad 5 milionów złotych przeznaczono środki własne samorządu jak i dotację z puli administracji rządowej. W związku z podziałem administracji na dwa obiekty – stary A i nowy B – mogą wystąpić pewne utrudnienia w komunikacji i obsłudze klientów, jednak władze gminy zapewniają, że dołożą starań, aby kontakt z pracownikami urzędu przebiegał możliwe bez zakłóceń. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj