K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zakłócenia autobusowej informacji pasażerskiej

0

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje o trwających pracach nad rozbudową systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Utrudnienia i zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu tego systemu wiążą się dodatkowo z relokacją serwerów z dawnej siedziby ZIM przy ulicy Przemysłowej do nowej lokalizacji przy Grottgera. Montaż nowych urządzeń na przystankach oraz w pojazdach komunikacji miejskiej każdorazowo wiąże się z koniecznością dokładnej kalibracji całego systemu i dopasowania funkcjonalności dotychczasowych mechanizmów do pracy w nowej konfiguracji. ZIM podaje, że prowadzone prace mogą zaburzać prawidłowe działanie w szczególności tablic informacyjnych oraz aplikacji myBus online. (opr. jwb)

Skomentuj