K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Tym, którzy dają radość

0

Starostwo słupskie przypomina, że do 2 grudnia br. można zgłaszać kandydatów do Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego „Daję Radość”. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, stowarzyszeniom, firmom, instytucjom i organizacjom działającym aktywnie w powiecie słupskim na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorom chodzi przede wszystkim o tych, którzy „swoją działalnością, gestem, zachowaniem potrafili i potrafią nadal sprawiać radość osobom potrzebującym na co dzień wsparcia, różnej pomocy, niekoniecznie materialnej. Chodzi szczególnie o zauważenie i wyróżnienie osób, organizacji, zakładów pracy, instytucji, firm, które choć zajmują się zupełnie innymi sprawami, dostrzegają też problemy osób z niepełnosprawnościami i potrafią im zaradzić, pomóc, ulżyć w codziennym życiu, w pokonywaniu różnych barier i sprawić przy tym radość.

Kandydatów do wyróżnienia może zgłosić każdy, komu nie obce są problemy niepełnosprawności. Mogą to zrobić osoby prywatne, organizacje, instytucje, w tym urzędy gminne, ośrodki pomocy społecznej, instytucje kultury, osoby zajmujące się zawodowo niepełnosprawnością. Najważniejsze, by dostrzec szczególne zaangażowanie innych we wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Laureatów wybierze Kapituła powołana przez starostę słupskiego, wyłoniona spośród osób cieszących się społecznym zaangażowaniem i uznaniem.

Zgłoszenia kandydatów można dokonać na wniosku dostępnym na stronie internetowej starostwa. (https://powiat.slupsk.pl/pliki/powiatslupski/pliki/Kultura%20i%20zabytki/zs_82_2022_regulamin_dzien_godnosci.pdf). Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów, w pok. 01 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14. Można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Podsumowanie tegorocznej akcji nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 14 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Machowinie, w ramach Powiatowych Obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Wyróżnionym zostaną wręczone statuetki „Daję Radość 2022” będące szczególnym podziękowaniem za niezwykłą dobroć i okazane serce osobom z niepełnosprawnościami w powiecie słupskim. (opr. rkh)

Skomentuj