K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Energetyczny impas

0

Przetarg na dostawy energii elektrycznej ogłoszony przez Słupską Grupę Zakupową nie został rozstrzygnięty. Powodem był brak oferentów. Nie oznacza to jednak, że od 1 stycznia Słupsk, Ustka i miejskie instytucje pozbawione zostaną prądu.

Umowa na dostarczanie energii elektrycznej podmiotom wchodzącym w skład Słupskiej Grupy Zakupowej kończy się z ostatnim dniem grudnia tego roku. Od dwóch lat z usług dostawcy, jakim jeszcze jest Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. korzystały Słupsk i Ustka oraz miejskie instytucje kultury i oświaty. Tegoroczny przetarg nie spotkał się z zainteresowaniem i słupski ratusz nie otrzymał żadnej oferty.

– Jest to sytuacja taka sama jak w innych samorządach – mówi Marta Makuch, wiceprezydent Słupska. – Najprawdopodobniej będziemy kontynuowali tę umowę, która mamy ze stawkami zagwarantowanymi przez ustawę. Ta stawka z prognozowanych 2.000 zł za megawatogodzinę będzie wynosiła około 800 złotych. Będziemy obserwowali, co się będzie działo na rynku i kiedyś ten przetarg trzeba będzie powtórzyć. Miejmy nadzieję, że będą chętne podmioty, żeby do niego stanąć.

Wiceprezydent Makuch podkreśla, że wszystkie instytucje grupy mają podpisane umowy, które będą kontynuowane. Umowy nie zostały wypowiedziane. Pozostaje tylko kwestia ceny. Na razie działa ustawa, która chroni podmioty wrażliwe, a do takich one się zaliczają, przed rujnującymi podwyżkami. Te będą jednak znaczne. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj