K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ulica Armii Krajowej w nowej perspektywie

0

Na początku grudnia w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku otwarte zostały oferty na wykonanie ulicy Armii Krajowej. To jedna z najważniejszych tras komunikacyjnych w obszarze Podgrodzia. Inwestycja stanowić będzie klamrę spinającą wszystkie działania drogowe realizowane w ostatnich latach przez miasto w ramach rewitalizacji. Do tej pory gruntownej przebudowie poddanych zostało dziewięć ulic: Długa, Ogrodowa, Polna, Sygietyńskiego, Płowiecka, Dominikańska, Mostnika, Szarych Szeregów i Kowalska.
.
W ramach naboru podmiotów do realizacji inwestycji zgłosiły się cztery firmy: Krężel, Egida, Romado-Brzeziński i Strabag. Oferta tylko jednej z nich mieściła się w limicie finansowym miasta określonym na poziomie 7 milionów złotych, jednak przed ostateczną decyzją o wyborze wykonawcy przeprowadzona musi być jeszcze analiza złożonych propozycji pod względem zgodności z zamówieniem. Pozostali oferenci oczekiwali zapłaty w granicach 8,5-9,2 miliona złotych.
.
Zgodnie z planem inwestycji na ulicy Armii Krajowej całkowitej przebudowie poddana zostanie jezdnia od ulicy Szarych Szeregów niemal do styku z Kaszubską – bez tzw. ronda plastikowego – wraz z istniejącymi zatokami postojowymi. Pojawią się nowe chodniki z płyt kamiennych, takich samych, jakimi wyłożone są inne zrewitalizowane ulice, np. Kowalska, Szarych Szeregów czy Mostnika. W obszarze infrastruktury podziemnej zaplanowano budowę kanałów deszczowych, kanalizacji teletechnicznej i wpustów wraz z przykanalikami w ramach istniejącego kolektora deszczowego. Powstaną też przyłącza do posesji i działek, podłączenia rynien, a także przebudowie poddane zostanie oświetlenie drogowe. Na koniec na ulicy pojawią się nowe nasadzenia i docelowe oznakowanie.
.
Jak informuje referat rewitalizacji słupskiego ratusza, projektowana jezdnia oparta będzie na obecnym układzie geometrycznym, przy czym po stronie północnej – Starostwa Powiatowego w Słupsku i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego – powstanie droga rowerowa. Na odcinku od ulicy Szarych Szeregów do ulicy Henryka Pobożnego wyniesione zostaną skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Ważnym elementem inwestycji będzie również przebudowa trudnego dla kierujących pojazdami skrzyżowania na wysokości ulicy Henryka Pobożnego, przy jednym z najstarszych w tej dzielnicy narożnym budynku z II połowy XIX wieku. Odgięty zostanie tam łuk jezdni, tak aby powstało zwykłe skrzyżowanie, sprzyjające lepszej orientacji uczestników ruchu. Pozyskane w ten sposób miejsce przed zabytkowym budynkiem pozwoli na odtworzenie miniogródka, który historycznie znajdował się przy frontowym wejściu. Ten narożnikowy domek w przyszłości będzie pełnić funkcję Centrum Podgrodzia, czyli miejsca integrującego mieszkańców tej części Słupska.
.
Wykonawca inwestycji ma być wyłoniony jeszcze w grudniu, a roboty budowlane potrwają najprawdopodobniej do końca trzeciego kwartału przyszłego roku. (jwb)

Skomentuj