K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kolejny odcinek ulicy Legionów Polskich gotowy

0

W lutym tego roku Słupsk otrzymał 2,5 miliona złotych na rozbudowę ulicy Legionów Polskich. Inwestycja obejmowała odcinek od ulicy Zauchy do ulicy Riedla. Teraz miasto poinformowało o zakończeniu tych robót.

W ramach inwestycji wykonano docelowego zagospodarowania ulicy Legionów Polskich na kolejnym, ok. 400 metrowym odcinku pomiędzy ulicami Zauchy i Riedla. Nowa ulica ma bitumiczną jezdnię, która zastąpiła betonowe płyty. Jezdnia zlokalizowana jest po północnej stronie alei prowadzącej w kierunku Bierkowa. W samej alei poprowadzone zostały ciąg pieszy i droga rowerowa, tworząc nie tylko bezpieczne i komfortowe warunki poruszania się pieszych i rowerzystów, ale także atrakcyjny ciąg rekreacyjny pomiędzy cennymi przyrodniczo drzewami. Droga na całym odcinku została zagospodarowana docelowo i wyposażona w odwodnienie i oświetlenie. Na skrzyżowaniu ulic Legionów Polskich i Riedla powstało rondo, które w przyszłości skomunikuje także projektowaną obecnie drogę w kierunku ulicy Szczecińskiej. Przetnie ona ulicę Dywizjonu 303 i połączy się z ulicą Stanisława Szpilewskiego.

Prace dofinansowane były ze środków Skarbu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 kwotą 2,5 miliona złotych. Koszt całej inwestycji wyniósł około 4,5 mln złotych, a pozostałe środki pochodziły z budżetu miasta. (opr. rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj