K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Morska i Portowa w Słupsku z umową na przebudowę

0

W środę, 14 grudnia, Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku podpisał z firmą Krężel umowę na wykonanie przebudowy dwóch słupskich ulic – Morskiej i Portowej.
.
Zakres prac na ulicy Morskiej obejmuje jej kompleksową przebudowę wraz z budową nowego ronda na styku z ulicą Bałtycką i sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Poniatowskiego. Zaplanowano poszerzenie pasa drogowego i jezdnię bitumiczną. Pojawią się chodniki z betonowej kostki brukowej, droga rowerowa i oświetlenie uliczne typu LED. Przeprowadzone zostaną także roboty w zakresie infrastruktury podziemnej, w tym m.in. dotyczące budowy systemu odwodnienia – kolektora deszczowego wraz z wypustami i kanału technologicznego. Projekt uwzględnia również konieczność wycinki części zieleni kolidującej z inwestycją. Całość na nowo zagospodarowana zostanie nowymi nasadzeniami i małą architekturą.
.
W ramach prac modernizacyjnych na ulicy Portowej zaplanowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wernera do granicy administracyjnej miasta z gminą Słupsk. Jej parametry będą analogiczne do tych, jakie zastosowano przy budowie ścieżki w ciągu remontowanej DK 21 ze Słupska do Ustki. Wytyczone zostaną nowe krawężniki i chodniki. Frezowaniu poddany będzie fragment jezdni na odcinku od przejścia dla pieszych do zjazdu do działki nr 21/1. Istniejące zjazdy zostaną przebudowane. Zaplanowano wykonanie kanału technologicznego i odwodnienia liniowego. W końcowym etapie przebudowy ulicy Portowej przewidziano zagospodarowanie terenu zielenią i małą architekturą.
.
Jak informuje Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, realizacja inwestycji zakończy się zgodnie z umową w terminie 11 miesięcy od podpisania umowy. Koszt robót oszacowano na 9,5 miliona złotych. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7,6 miliona złotych. (jwb)

Skomentuj