K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

mLegitymacja dla każdego emeryta i rencisty

0

Każdy emeryt i rencista otrzyma mLegitymację, czyli elektroniczną wersję legitymacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ona dostępna na urządzeniach mobilnych z dostępem do internetu, np. na smartfonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel Jednocześnie ważność zachowują dotychczasowe plastikowe legitymacje.
.
Nowy rok przynosi zmianę legitymacji dla nowych emerytów i rencistów. Zamiast plastikowego dokumentu otrzymają mLegitymację, czyli dokument w formie elektronicznej. Można się nią posługiwać, korzystając z urządzeń mobilnych, np. telefonów komórkowych, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aby dodać dokument do aplikacji, wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście wskazać „Legitymacja emeryta – rencisty”.
.
Rzecznik prasowy pomorskiego ZUS informuje, że nowi emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń w 2023 roku, a chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie plastikowej karty, powinni złożyć wniosek do ZUS na formularzu ERL.
.
Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie wyda również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu według własnego uznania.
mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg oraz przysługujących jej uprawnień, np. ze zniżek przy zakupie biletów.
Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane w poprzednich latach są ważne zgodnie z nadanym terminem. (opr. jwb)

Skomentuj