K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Szkolenie policyjne żołnierzy przed misją w Iraku

0

W słupskiej Szkole Policji żołnierze z 7. Brygady Obrony Wybrzeża przeszli szkolenie policyjne przed wyjazdem na misję do Iraku. Pod okiem instruktorów taktyki policyjnej doskonalili swoje umiejętności i ćwiczyli wybrane elementy poruszania się w terenie.
.
Uczestnikami zajęć w Szkole Policji w Słupsku byli żołnierze z 7. Brygady Obrony Wybrzeża, którzy wejdą w skład XIV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Podczas symulowanych akcji wojskowi ćwiczyli między innymi poruszanie się w obszarze zurbanizowanym podczas eskorty VIP-a, a także poruszanie się pojazdami w kolumnie przewożącej ważne osobistości. Zapoznawali się również z technikami ewakuacji takiej osoby z zagrożonego obszaru.
.
Szkolenie przeprowadzone zostało przez grupę instruktorów, której skład tworzyli wykładowca taktyki interwencji ze Szkoły Policji w Słupsku, instruktor Centralnego Biura Śledczego Policji oraz emerytowany operator wojsk specjalnych. W przeszłości policyjni wykładowcy przeprowadzali już zajęcia z żołnierzami 7. BOW, którzy pełnili służbę w ramach kontyngentu Kosovo Force na Bałkanach. (opr. jwb, fot. SP w Słupsku)

Skomentuj