K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Jubileuszowy konkurs

0

Trwają zapisy do corocznego Konkursu Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym Dolina Słupi. To już 30. edycja tego wydarzenia, cieszącego się niesłabnącym powodzeniem wśród uczniów z miasta i regionu.
.
Oferta kierowana jest do klas V-VIII szkół podstawowych z terenu Słupska i Bytowa oraz z powiatów słupskiego i bytowskiego. Jak przystało na jedyny park typu dolinnego w województwie pomorskim, jubileuszowa odsłona konkursu odbędzie się pod hasłem „Woda w przyrodzie”.
.
– W pytaniach zwracamy bardzo dużą uwagę na naszą działalność, na czynną ochronę przyrody, którą prowadzimy w parku – mówi Anna Mariola Kasprzak, starszy specjalista ds. edukacji ekologicznej w PK Dolina Słupi. – Nie wymagamy od uczniów wiedzy encyklopedycznej, np. ile jest kilometrów tras rowerowych, bo to jest mało istotne, bardziej istotne są dla nas same procesy, problemy związane z niedoborem wody, z zaśmiecaniem, z niszczeniem godowisk, z niszczeniem krajobrazu. To się cały czas dzieje i nam zależy przede wszystkim na tym, żeby lokalna społeczność wiedziała, co robimy i dlaczego. Jeżeli będzie zrozumienie, dlaczego wsypujemy żwir do rzeki, to nikt nie będzie się pukał palcem w czoło, tylko będzie wiedział, że ten żwir jest wsypywany dla ryb, ponieważ będą one tworzyły tam naturalne tarliska. A jeżeli zatapiamy jakieś karpy korzeniowe w akwenach, gdzie komuś wydawać się może, że należy je wyciągać, to po to, aby tworzyć kryjówki dla ryb, raków czy innych stworzeń. Dlatego poprzez konkurs chcemy pokazać dużą część naszej działalności, tego, co robimy na co dzień w parku.
.
Sztandarowe działania Parku Krajobrazowego Dolina Słupi związane z aktywną ochroną przyrody dotyczą ochrony rzeki i ryb, a także wielu projektów, np. ochrony mokradeł, płazów, bioróżnorodności. Ochotnicy, którzy zgłoszą się do konkursu, nie będą pozostawieni bez wsparcia merytorycznego. Pracownicy parku specjalnie dla zespołów szkolnych organizować będą warsztaty pogłębiające wiedzę z zakresu ochrony środowiska i działalności PK Dolina Słupi oraz wyjścia w teren. Uczniowie dowiedzą się m.in., dlaczego zakazuje się budowy obiektów w odległości 100 metrów od zbiorników wodnych na terenie parku, nawet jeśli dana nieruchomość jest czyjąś własnością.
.
Konkurs składa się z trzech etapów, które w wypadku większej liczby zakwalifikowanych szkół mogą być zredukowane do dwóch. W etapie szkolnym uczniowie rozwiązują test przygotowany przez PK Dolina Słupi. Najlepsza trójka jako reprezentacja szkoły przechodzi do etapu gminnego / miejskiego, w którym drużyny rozwiązują test i wykonują zadanie zespołowe. Etap ten zostanie jednak przeprowadzony wyłącznie w sytuacji, gdy z danego miasta czy gminy zgłoszone będą co najmniej trzy szkoły. Wtedy właśnie przewidziana jest dodatkowa rozgrywka między nimi w celu wyłonienia jednego reprezentanta. Jeśli takich szkół będzie mniej, automatycznie awansują one dalej. Etap trzeci – parkowy, powiatowy – także polega na rozwiązaniu testu wiedzy i wykonaniu zadania w zespole.
.
Zwycięzcy wyłaniani są w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, przy czym nagrody przyznawane są zdobywcom trzech pierwszych miejsc. Można otrzymać sprzęt turystyczny i akcesoria komputerowe, a także książki i drobne upominki.
.
Udział placówki oświatowej w konkursie należy zgłosić do 13 lutego. Pierwszy etap odbędzie się 1 marca, drugi 24 marca, a 2 czerwca w bliskim sąsiedztwie Dnia Ochrony Środowiska odbędzie się wielki finał. Za udział w poszczególnych etapach uczniowie mogą zdobyć 1 lub 2 dodatkowe punkty brane pod uwagę w rekrutacji do szkół średnich. / Joanna Wojciechowicz-Bednarek

Skomentuj