K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nabór wniosków i szkolenia

0

Słowińska Grupa Rybacka przygotowuje się do kolejnego konkursowego rozdziału grantów wspierających działalność gospodarczą w zakresie turystyki oraz potencjału wodnego, a także dla przedsiębiorców chcących rozwijać swoją działalność gospodarczą w zakresie potencjału wodnego.

Począwszy od 31 stycznia (do 17 lutego) przyjmowane będą wnioski zainteresowanych udziałem w tym projekcie. Proces naboru wniosków wzbogacony został o działania informacyjne i szkolenia.

Szkolenie informacyjne z zakresu podejmowania działalności związanej z turystyką oraz potencjałem wodnym odbędzie się on-line 1 lutego 2023r. (środa) za pomocą platformy internetowej Zoom. Ten panel podzielony zostanie na dwa tematyczne problemy:

– o godzinie 9 tematem będzie podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych;

– o godzinie 12.30 – podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru.

Szkolenia związane już z konkretnym wyborem osób zainteresowanych także odbywać się będą w lutym, ale w różnych terminach. Wszystkie on-line na platformie internetowej Zoom. Oto one:

– 02 lutego 2023r. (czwartek) o godzinie 9:30 – szkolenie z pisania wniosku z zakresu przedsięwzięcia „Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych”

– 03 lutego 2023r. (piątek) o godzinie 9:30 – szkolenie z pisania biznesplanu z zakresu przedsięwzięcia „Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych”

– 08 lutego 2023r. (środa) o godzinie 9:30 szkolenie z pisania wniosku oraz biznesplanu dotyczącego naboru wniosków na przedsięwzięcie „Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru”

Ze względów organizacyjnych chętni do uczestnictwa w szkoleniach proszeni są o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową ([email protected]). Dzień przed każdym z tych szkoleń do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa przesłany zostanie link do szkolenia. (opr. rkh)

Skomentuj