K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Asystenci osoby niepełnosprawnej czekają

0

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku od dzisiaj (1 lutego) przystępuje do realizacji czwartej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Słupska placówka otrzymała na ten cel z funduszy rządowych ponad 1.100 000 zł, czyli o 300 tysięcy mniej niż rok wcześniej.

Usługa osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej skierowana jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Skorzystać z tej usługi mogą także osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi z oboma stopniami orzeczeń.

– To już czwarta edycja programu, który cieszy się sporym zainteresowaniem naszej społeczności – mówi Marcin Treder, dyrektor MOPR w Słupsku. – Pozyskaliśmy na ten cel ponad 1,1 miliona złotych do wydanie w tym roku. Aktualnie prowadzimy nabór osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci wymagających wzmożonej opieki. Potem te osoby będziemy łączyć w pary z asystentami, którzy będą wspierać osoby niepełnosprawne zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami. Ważne, że wsparcie to ma formę aktywizacji, towarzyszenia, a nie wyręczania osoby niepełnosprawnej.

W 2022 roku z usług osobistego asystenta skorzystało w Słupsku ponad 170 osób z niepełnosprawnościami. Asystenci poświęcili na to ponad 20 tysięcy godzin. Dyrektor Treder liczy na to, że w tym roku ponad 100 osób zostanie objętych tym programem, a jednocześnie przypomina, że każda edycja tego programu wymaga oddzielnego zgłoszenia osoby chętnej do skorzystania z niego.

Niezbędne dokumenty można przesłać listownie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Słoneczna 15D, drogą mailową na adres e-mail: [email protected] Można też je złożyć osobiście w pokoju 210 MOPR-u. W sytuacji braku możliwości dostarczenia dokumentów w formach podanych wyżej można je dostarczyć za pośrednictwem pracownika MOPR w Słupsku, który osobiście odbierze zgłoszenie w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. (opr. rkh)

Skomentuj