K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Stanowisko GDDKiA w sprawie opłat na koncesyjnym odcinku autostrady A4

0

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że Stalexport Autostrada Małopolska S.A., koncesjonariusz odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków, planuje od 3 kwietnia bieżącego roku podniesienie stawki opłat za przejazd pojazdów. Wzrost ten jest niezasadny – ocenia GDDKiA – bezpośrednio uderzający w kierowców i transport samochodowy. Może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych.
.
Jak wyjaśnia GDDKiA, prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. Generalna Dyrekcja nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy, jednak zamierza zwrócić się do koncesjonariusza z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd.
.
Autostrada A4 jest m.in. strategiczną trasą łączącą Polskę z Ukrainą – podnosi GDDKiA – dlatego w sytuacji trwającej od 24 lutego 2022 roku wojny na terenie Ukrainy zasadne byłoby co najmniej wstrzymanie się z planowaną podwyżką do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej w tym kraju.
.
W ocenie GDDKiA jednym ze skutków planowanego podwyższenia opłat może być przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4. Wyższe koszty przejazdu mogą stanowić zachętę dla kierowców np. pojazdów ciężkich do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych, a to z kolei mogłoby się wiązać ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, w tym mieszkańców okolicznych miejscowości. Stoi to również w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju.
.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że stawki opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA od 2012 roku pozostają niezmienione.
.
Dla przypomnienia: sieć dróg szybkiego ruchu na terenie całego kraju liczy obecnie 4.886,6 km, w tym 1 799,7 km to autostrady oraz 3.086,9 km – drogi ekspresowe. Opłaty obowiązują na niektórych tylko odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA: A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica, łącznie 261,4 km, a także na trzech odcinkach koncesyjnych. W zarządzie koncesjonariuszy znajduje się:
• około 152 km autostrady A1 na odcinku Gdańsk (Rusocin) – Toruń (Toruń Południe) – Gdańsk Transport Company,
• około 255 km, z czego 238 km płatne, autostrady A2 na odcinku Konin – Świecko – Autostrada Wielkopolska,
• około 61 km autostrady A4 na odcinku Kraków (Balice) – Katowice (Murckowska) – Stalexport Autostrada Małopolska. (opr. jwb, źródło: GDDKiA)

Skomentuj