K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Biskup Dajczak rezygnuje

0

Kuria koszalińsko-kołobrzeska wydała komunikat dotyczący zmian na urzędzie biskupa diecezjalnego. Poniżej zamieszczamy jego treść.

2 lutego 2023 roku, Stolica Apostolska poinformowała o objęciu urzędu biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego przez dotychczasowego biskupa koadiutora Zbigniewa Zielińskiego, mianowanego wcześniej na tę posługę przez Ojca Świętego Franciszka 10 marca 2022 roku. Ogłoszenie objęcia urzędu biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego przez nowego biskupa związane jest z przyjęciem przez papieża Franciszka rezygnacji i przejściem na emeryturę naszego dotychczasowego biskupa diecezjalnego Edwarda Dajczaka.

Ogłoszenie decyzji Ojca Świętego Franciszka nastąpiło w Święto Ofiarowania Pańskiego, w czwartek 2 lutego 2023 roku o godzinie 12, w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie (zgodnie z komunikatem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 2 lutego 2023 r., N. 8998/23). Ogłoszenie poprzedziła msza święta sprawowana pod przewodnictwem biskupów z udziałem członków kolegium konsultorów, przedstawicieli diecezji, księży i osób życia konsekrowanego.

Biskup Zbigniew Zieliński rozpoczyna apostolską posługę w naszej diecezji. Przyjmujemy go z otwartością, by – zgodnie z Jego zawołaniem biskupim „Aby byli jedno” – stając na czele diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej mógł w duchu jedności owocnie jej służyć. Jest to moment, w którym kierujemy do Boga także modlitwę wdzięczności za niemal szesnaście lat, pełnej pasterskiego oddania, posługi biskupa Edwarda Dajczaka.

Objęcie urzędu biskupa diecezjalnego wiąże się z kolejnym ważnym wydarzeniem, którym będzie uroczysty ingres biskupa Zbigniewa do katedry koszalińskiej. Odbędzie się on we wspomnienie św. Kazimierza Królewicza, 4 marca 2023 r. o godz. 11. (opr. rkh)

Podsumowanie posługi biskupa Edwarda Dajczaka

Przez ponad 15 lat bp Edward Dajczak jako biskup diecezjalny realizując swoją posługę duszpasterską, podejmował decyzje, inspirował, tworzył, wypełniając kolejny etap historii diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Co wydarzyło się w tym czasie? Przedstawiamy ogólne podsumowanie najważniejszych wydarzeń i inicjatyw.

Bp Edward Dajczak został mianowany biskupem w Koszalinie przez Benedykta XVI 23 lipca 2007 roku. Kanonicznie objął diecezję 9 lipca. Jego uroczysty ingres do katedry odbył się 11 sierpnia, a dzień później do kołobrzeskiej konkatedry.
Przez lata swojej posługi bp Edward Dajczak wyświęcił dla diecezji 84 prezbiterów, a także 2 biskupów: Krzysztofa Zadarkę (2009) i Krzysztofa Włodarczyka (2016).
W 2012 roku bp Edward Dajczak, jako jeden z pierwszych biskupów w Polsce, zmienił zasady formacji kleryków, wprowadzając tzw. rok propedeutyczny.
W 2010 roku po raz pierwszy w historii diecezji odbyła się konsekracja dziewic, która rozpoczęła istnienie w Kościele Koszalińsko-Kołobrzeskim indywidualnych form życia konsekrowanego.
Tworzenie nowych parafii czy konsekrowanie nowych kościołów nie zdarzało się często, ponieważ proces formowania się diecezji z punktu widzenia administracyjnego i terytorialnego, zakończył się jeszcze przed przyjściem bp. Edwarda Dajczaka. Jednak to ustępujący biskup poświęcił nowy ołtarz w katedrze (2015) oraz w sanktuarium w Skrzatuszu (2017).
W czasie posługi bp. Dajczaka udało się pozyskać środki finansowe na gruntowne remonty kilku ważnych świątyń. Historycznej renowacji w 2018 roku została poddana m.in. koszalińska katedra. Wcześniej, w roku 2012, został w niej umieszczony odnowiony tryptyk z XV-wiecznymi figurami.
Oczkiem w głowie bp. Edwarda Dajczaka był niewątpliwie Skrzatusz. To dzięki jego decyzjom miejsce to odrodziło się materialnie i duchowo. Sanktuaryjny kościół został gruntownie odrestaurowany (2014) i ustanowiony bazyliką mniejszą (2019). Powstał zupełnie nowy dom pielgrzyma, pobłogosławiony w roku 2017. Ma on bogatą ofertę rekolekcyjną, z której korzystają wierni z całej Polski. Również sama łaskami słynąca pieta przeszła renowację (2013) oraz otrzymała nowe korony z okazji jubileuszu 50-lecia diecezji (2022).
Bp Edward Dajczak ustanowił też w Słupsku nowe sanktuarium poświęcone św. Józefowi (2015).
Bp Edward Dajczak kładł szczególny nacisk na duszpasterstwo młodzieży. Wprowadził w diecezji odbywające się cyklicznie Adwentowe i Wielkopostne Czuwania Młodych. Również za jego czasów do niespotykanych wcześniej rozmiarów rozwinęło się wrześniowe Diecezjalne Czuwanie Młodych w Skrzatuszu. Biskup zmienił także formę przygotowania kandydatów do bierzmowania, wydłużając ten proces i wprowadzając formację w małych grupach, które w większości przypadków prowadzone są przez animatorów świeckich.
Przy aprobacie i z błogosławieństwem bp. Dajczaka w Koszalinie w 2012 roku swoją działalność rozpoczął Dom Miłosierdzia Bożego, który swoją szeroką działalnością oferuje różnego rodzaju pomoc ludziom w potrzebie, m.in. bezdomnym i osobom uzależnionym.
W tym samym roku pod patronatem bp. Dajczaka powstała pierwsza w Polsce diecezjalna telewizja internetowa „Dobre Media”.
W okresie posługi bp. Edwarda Dajczaka powstało Studium Formacyjne dla Świeckich, przygotowujące kandydatów do posług: akolity, nadzwyczajnego szafarza Komunii św., lektora czy animatora katechezy parafialnej. Przez studium przewinęły się setki osób.
W 2017 roku zakończył się rozpoczęty z inicjatywy bp. Edwarda Dajczaka gruntowny remont kołobrzeskiego Domu Księży Emerytów.
Ważniejszymi wydarzeniami ogólnodiecezjalnymi o charakterze ewangelizacyjnym w czasie posługi bp. Edwarda Dajczaka były: obchody 40-lecia diecezji (2012), 25-lecia koronacji łaskami słynącej piety skrzatuskiej (2013) oraz jubileuszu 50-lecia diecezji (2022).
Jedną z ważniejszych decyzji bp. Dajczaka było zwołanie II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Odbywał się on w latach 2017-2022. W ramach tej inicjatywy miało miejsce wiele wydarzeń angażujących tysiące wiernych w diecezji.
Jak biskup koszalińsko-kołobrzeski bp Edward Dajczak dwukrotnie (2014, 2021) brał udział w wizytach ”Ad limina apostolorum” u papieża Franciszka.

Biogram biskupa Zbigniewa Zielińskiego
Zawołanie biskupie: „Ut unum sint” („Aby wszyscy byli jedno”) J 17, 21

Syn Ruperta i Teresy, urodził się 14 stycznia 1965 roku w Gdańsku. Sakrament chrztu przyjął w Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku-Brętowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Technikum Budowy Okrętów „Conradinum” w Gdańsku. Po maturze, w 1985 roku rozpoczął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Gdańskim Seminarium Duchownym. 18 maja 1991 roku przyjął święcenia kapłańskie w bazylice mariackiej w Gdańsku z rąk bp. Tadeusza Gocłowskiego.
W roku duszpasterskim 1990/91 odbywa praktykę duszpasterską w Areszcie Śledczym w Gdańsku, a w latach 1991-93 pełni funkcję kapelana Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce.
Pracował jako wikariusz w Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdańsku (1991-1999) i w Parafii Archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie (1999-2000). 9 czerwca 2000 roku otrzymał nominację na dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Został włączony do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej i został członkiem Komisji Głównej III Synodu Gdańskiego (2001). Po uzyskaniu licencjatu z katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczął pracę jako wykładowca teologii pastoralnej w Gdańskim Seminarium Duchownym (2002).
Od roku 1997 współpracuje z Telewizją Gdańsk oraz Radiem Plus prowadząc „Słowo o Ewangelii” – komentarze do Ewangelii. W roku 1999 uczestniczy w przygotowaniach pielgrzymki Jana Pawła II na Wybrzeże.
W Archidiecezji Gdańskiej jest koordynatorem obchodów Wielkiego Jubileuszu Wcielenia 2000 lat od narodzin Chrystusa, a w latach 2001-2006 jest odpowiedzialny za trwającą 6 lat Peregrynację Obrazu Chrystusa Miłosiernego.
W 2002 roku zostaje ustanowiony Archidiecezjalnym Koordynatorem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zajmującej się fundowaniem stypendiów dla zdolnej i ubogiej młodzieży oraz popularyzacją myśli Jana Pawła II poprzez organizowanie Dni Papieskich.
15 lipca 2004 roku został mianowany proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Sopocie, a w roku 2007 – dziekanem Dekanatu Sopot. Równocześnie należał do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Gdańskiej. W 2004 roku obronił na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracę doktorską na temat „Przekaz wartości religijnych w zreformowanej polskiej szkole publicznej po 1990 r.”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Henryka Skorowskiego. W roku akademickim 2004/05 podejmuje wykłady z socjologii religii na Uniwersytecie Gdańskim.
W 2005 roku otrzymał godność Kanonika Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej.8 grudnia 2007 roku został mianowany proboszczem Parafii Archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie i dziekanem Dekanatu Gdańsk-Oliwa. Podejmował też różne zadania jako Duszpasterz Archidiecezjalnej Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” i Duszpasterz Pracowników Gospodarki Leśnej oraz Diecezjalny Duszpasterz Myśliwych. W dowód zasług otrzymał od papieża Benedykta XVI godność Kapelana Jego Świątobliwości (2007).
8 stycznia 2013 roku mianowany Prepozytem Kapituły Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.
27 października 2014 roku został mianowany proboszczem Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku.
26 września 2015 roku Ojciec Święty Franciszek mianował księdza prałata dr. Zbigniewa Zielińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Święcenia biskupie przyjął 24 października 2015 roku w archikatedrze oliwskiej.
10 marca 2022 roku został przez papieża Franciszka mianowany biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
2 lutego 2023 roku, Stolica Apostolska poinformowała o objęciu przez niego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, po przejściu w stan emerytalny dotychczasowego jej ordynariusza biskupa Edwarda Dajczaka.

Skomentuj