K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przekształcanie akademii w uniwersytet

0

Dzisiaj, 4 lutego, poseł Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu poinformował o wszczęciu procedury legislacyjnej zmierzającej do przekształcenia słupskiej Akademii Pomorskiej w Uniwersytet Pomorski. W najbliższym czasie rząd przygotuje i skieruje do Sejmu projekt takiej ustawy.

W dzisiejszej konferencji prasowej w Akademii Pomorskiej w Słupsku uczestniczyli poseł Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu i Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku. Głównym tematem było nadanie słupskiej uczelni statusu uniwersyteckiego.

– W ostatnim czasie dzięki wsparciu rządu udało się znacząco poprawić naszą infrastrukturę – mówi rektor Zbigniew Osadowski. – Powstały nowe pracownie i laboratoria. Powstały też nowe kierunki kształcenia i znacząco zwiększono ilość środków finansowych na badania naukowe. Dodam tylko, że uruchomiliśmy w naszej uczelni szkołę doktorską. W wyniku oceny ewaluacyjnej, która co cztery lata odbywa się we wszystkich ośrodkach naukowych, nasza akademia uzyskała największą liczbę uprawnień do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego, a wśród nich bardzo wysoką kategorię A w naukach prawnych. Jest to niewątpliwy sukces środowiska akademickiego i on otwiera nam drogę do uzyskania statusu uniwersyteckiego. Na dzień dzisiejszy spełniamy takie kryteria.

Rektor zwrócił się do premiera poprzez posła Piotra Müllera o wszczęcie procedury przekształcania Akademii Pomorskiej w uniwersytet. Jego nazwą ma być Uniwersytet Pomorski w Słupsku.

– Mogę poinformować, że po konsultacji z panem premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem edukacji i nauki będziemy jako Rada Ministrów kierować wniosek do Sejmu o przekształcenie Akademii Pomorskiej w Uniwersytet Pomorski w Słupsku – informuje rzecznik prasowy rządu. – To dowód, że strategia, która kilka tak temu została przyjęta przez władze Akademii Pomorskiej, przyniosła sukces. Wyniki ewaluacji sprawiły, że akademia ma dzisiaj uprawnienia do nadawania stopnia doktora w siedmiu dyscyplinach, trzech różnych dziedzinach nauki, czyli jest uczelnią wieloprofilową. To zmiany, które nasza uczelnia przez te lata przeszła i teraz może rozpocząć swoją drogę do uniwersytetu.

Odpowiedni wniosek, jak zapewnił rzecznik, zostanie złożony przez Radę Ministrów w najbliższym czasie, a nowy rok akademicki 2023/2024 powinien zostać zainaugurowany już w Uniwersytecie Pomorskim. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj