K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

30 spotkań w gminie Słupsk

0

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego uchwały Rady Gminy Słupsk z 12 stycznia br. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w związku z planowaną zmianą nazwy samorządu otworzyło drogę do procedowania wniosku w tej sprawie. Czy Gmina Słupsk stanie się Gminą Redzikowo, na koniec decyzja o tym podejmowana będzie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Teraz jednak pierwszeństwo mają mieszkańcy, którzy mogą wypowiedzieć się na ten temat w toku konsultacji społecznych.
.
Zaplanowano 30 spotkań informacyjnych w różnych miejscowościach gminy, z których pierwsze odbędzie się w najbliższy piątek, 10 lutego, w Swołowie. Zakończy je natomiast Bukówka, gdzie mieszkańcy zbiorą się 10 marca. Uzyskany przez władze samorządu mandat społeczny pozwoli na dalsze działanie, czyli skierowanie wniosku do wojewody. W kolejnym etapie opinię wyrazi zarząd województwa.
.
W związku z akcją informacyjną mieszkańcy otrzymają także specjalne wydanie gazety gminnej „Nasza Gmina Nasze Życie” ze wzorem ankiety konsultacyjnej do wypełnienia oraz opisem całego przebiegu procesu konsultacji. (jwb)

Skomentuj